EuroGames Stockholm

Skådespelaren Aleksa Lundberg är officiell ambassadör för EuroGames Stockholm 2015

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 22:24 CET

Skådespelaren och transaktivisten Aleksa Lundberg är utsedd till officiell ambassadör för EuroGames Stockholm 2015. Fram till evenemanget går av stapeln den 5 till 9 augusti 2015 kommer flera ambassadörer inom sport, kultur och politik att offentliggöras. Tidigare offentliggjorda ambassadörer är politikern Birgitta Ohlsson och handbollsspelaren Tobias Karlsson.

- I synnerhet inom idrotten lyser transperspektivet med sin frånvaro. "Män" och "kvinnor" delas oproblematiserat upp som väsensskilda "arter" och den mer avancerade analysen, som går ut på att kön inte går att fastställa till binära kategorier, uteblir till förmån för en bristfällig analys baserad på tvåköns-normen. Det är anmärkningsvärt och sorgligt att idrotten inte anstränger sig för att förstå att det såklart går utmärkt för transpersoner att delta i sportsliga evenemang. Därför är EuroGames ett viktigt event och därför vill jag vara med och bidra med ett transperspektiv, säger Aleksa Lundberg.

- Att engagera Aleksa Lundberg är en del i den satsning som EuroGames Stockholm 2015 driver för ett utökat tq-deltagande inom hbtq- och den organiserade idrotten, såväl nationellt som internationellt. Kunskap, visioner och idéer utökas och vårt politiska program får en av Sveriges kanske mest intressanta hbtq-talare, säger Jakob Jansson, ordförande för EuroGames Stockholm.

Som ambassadör för EuroGames Stockholm står man bakom organisationens värdegrund om alla människors lika värde oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning inom områdena sport, kultur och politik. Man får chansen att öka medvetenheten om dessa frågor samt vara delaktig i planerandet och genomförandet av ett av de största evenemangen i Stockholm 2015.

Information om Aleksa Lundberg:
Aleksa Lundberg är skådespelare, dramatiker, regissör och journalist. Hon är också en transaktivist som arbetar för att synliggöra transperspektivet och att syna tvåkönsnormen. Den intersektionella analysen är viktig anser hon. Den vidgar perspektivet och sätter fingret på att mönster av makt samverkar, springer ur en och samma källa och att det därför är viktigt att vi som förtrycks går samman i kampen mot det patriarkala, rasistiska och hbtq-samt funkfobiska maskineriet. Målet är att skapa ett samhälle fritt från diskriminering.

Information om EuroGames Stockholm 2015:
EuroGames är ett av världens största hbtq-evenemang vilket grundades av European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) 1992 för att motverka diskriminering samt främja och stödja rättigheten till att utöva sin sport oberoende av kön och sexualitet. EuroGames arrangeras cirka tre gånger per decennium och består av ett sportsligt, ett kulturellt och ett politiskt program.

EuroGames är öppet för alla som vill delta oavsett kön, ålder, sexualitet, etnicitet eller religion. Under 2013 utsågs Stockholm till värdstad för EuroGames 2015 där man väntas attrahera över 5.000 deltagare och 250.000 besökare från hela världen. EuroGames Stockholm arrangeras i samarbete med bland annat Stockholm Stad, Idrottsförvaltningen, Stockholms Idrottsförbund och RFSL.

EuroGames Stockholm arrangeras mellan 5 - 9 augusti 2015. Tidigare offentliggjorda ambassadörer är politikern Birgitta Ohlsson och handbollsspelaren Tobias Karlsson.

Registreringen till EuroGames Stockholm som nu är öppen finns via hemsidan: http://eurogamesstockholm.com/registration

För pressbild på Aleksa Lundberg:
https://www.dropbox.com/sh/5562ofl83lguexi/AADgIDHhcGavJHHr4Z0R0D18a?dl=0

För mer information, intervjuer eller bilder vänligen kontakta: Aleksa Lundberg

Alexa Lundberg
aleksa_lundberg@hotmail.com
eller + 46 (0) 73 550 79 69

Niklas Torsell, EuroGames Stockholm 2015
niklas@eurogamesstockholm.com eller +46 (0) 70 897 43 26


För löpande nyheter, uppdateringar och bilder följ Team EuroGames Stockholm via: www.facebook.com/eurogamesstockholm
www.twitter.com/eurogamessthlm
www.instagram.com/eurogamessthlm

Dela din resa via vår hashtag #eurogamessthlm

EuroGames är ett av världens största hbtq-evenemang vilket grundades av European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) 1992 för att motverka diskriminering, stimulera integration samt främja och stödja rättigheten till att utöva sin sport oberoende av sexualitet. EuroGames är öppet för alla som vill delta oavsett kön, ålder, sexualitet eller religion. Under 2013 utsågs Stockholm till värdstad för EuroGames 2015 där man väntas attrahera över 5 000 deltagare och 200 000 besökare från hela världen. EuroGames Stockholm arrangeras i samarbete med bland annat Stockholm Stad, Idrottsförvaltningen, Stockholms Idrottsförbund och RFSL. EuroGames består av ett sportsligt, ett kulturellt och ett politiskt program.