Region Blekinge

Skåne-Blekinges turistföretag mest innovativa i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:51 CEST

Skåne-Blekinge rankas högst i Sverige när det gäller innovationsförmågan hos turistföretagen, enligt turistnäringens företagarindex som presenteras i Almedalen idag. Rapporten pekar också på att antalet nya turistföretag minskar i både Blekinge och Sverige som helhet.

I Blekinge startade 12 nya turistföretag under 2012 - att jämföras med 14 stycken året före. Att det startades två turistföretag färre än året före innebär att nyföretagandet i relation till antal invånare utvecklades 13 procent svagare än riksgenomsnittet*. Nyföretagandet i Skåne låg 2012 åtta procent under index – Blekinge låg 40 procent under.

– Att öka nyföretagandet och att verka för att nystartade företag överlever är en mycket viktig fråga för Blekinge som vi har tagit fasta på i Attraktiva Blekinge - Blekinges rykande färska utvecklingsstrategi för 2014-2020 som beslutades av Regionstyrelsen i juni 2013. Turism- och besöksnäringen är ett område som lyfts särskilt, säger Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande. Läs mer på www.blekingestrategin.se.

Innovationer hos turistföretagen i regionen
36 procent av företagarna i Skåne och Blekinge har infört en innovation i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna enligt undersökningen. Genomsnittet för Sverige är 30 procent och Skåne/Blekinge placerar sig i topp tillsammans med Stockholm i jämförelse med resten av Sverige.

– Det är glädjande att Blekinges innovationskraft får genomslag i undersökningen. Nya grepp inom besöksnäringen kommer att behövas för att ytterligare öka Blekinges attraktionskraft, säger Leif Wictorén, länsturismchef, Region Blekinge.

Nyckeltal Skåne och Blekinge
165 nya turistföretag 2012 (sju procent färre nya företag jämfört med 2011)

39 procent av turistföretagarna positiva om den egna ekonomiska utvecklingen
(jämfört med 52 procent år 2012)

7 procent av turistföretagen avser att anställa personal (jämfört med 18 procent
år 2012)

36 procent av turistföretagen har introducerat nya innovationer senaste 24
månaderna (mäts för första gången)

För kommentarer om den regionala rapporten:

Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Leif Wictorén, länsturismchef, Region Blekinge, 070-388 77 77

För kommentarer om den nationella rapporten:

Anneli Sundström, informationschef Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se

Presskontakt:

Malin Faraasen, kommunikatör, Region Blekinge, 0455–30 50 26, malin.faraasen@regionblekinge.se

Turistnäringens Företagarindex

Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala turistorganisationer. Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turistföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning som tidigare har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och Framtidens företagande.

* Riksgenomsnittet för antal nya företag i förhållande till antal invånare 2010)

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument