Kulturrådet

​Skåne får 25 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2017 15:02 CEST

31 kommuner och 20 friskolor i Skåne har fått Skapande skola-medel från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 25 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 120 000 elever beräknas få del av insatserna.

Det finns ett stort intresse att få genomföra olika former av verksamhet inom Skapande skola. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att fler barn som står långt ifrån kultur får möta det professionella kulturlivet genom Skapande skola-insatser.

Landskrona kommun har tagit fasta på detta och prioriterar sina glesbygdsskolor samt nyanlända elever och skolor i utanförskapsområden. De kommer att satsa på bland annat sagor, musik, sång, teater och filmverksamhet.

Ystads kommun gör en annan prioritering: I år får årskurserna 1, 3, 5, 7, 9 år 1 ta del av musik, film, dans och graffiti, nästa år får samma årskurser ta del av detta. På så sätt få alla elever del av kultur under en tvåårsperiod.

Simrishamns kommun prioriterar i år årskurs 4, 7–9 samt hela särskolan. Man samverkar bland annat med Wanås skulpturpark i ett projekt med dans och konst.

– Liksom tidigare år är integration och värdegrund genomgående teman i de aktiviteter som planeras. Många skolor har reflekterat över identitet, språk och inkludering, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

I år sökte 394 skolhuvudmän, fördelade över hela landet, bidrag till aktiviteter för cirka 860 000 elever. Totalt fördelar Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor i bidrag till insatser inom Skapande skola.

Hela bidragslistan finns här.

Kontakt Kulturrådet
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokala kontakter
Landskrona
Caroline Ekstrand, verksamhetschef grundskola
Telefon: 0418 47 4131
caroline.ekstrand@landskrona.se

Ystad
Cecilia Wallén, utvecklingsledare
Telefon: 0411 57 79 84
cecilia.wallen@ystad.se

Simrishamn
Anna-Carin Uggla, Kulturutvecklare barn och unga
Telefon: 0414 81 95 71
anna-carin.uggla@simrishamn.se