Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Skåne: Länsvis statistik kvinnojourerna och tjejjourernas kontakter

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 18:23 CEST

SKR:s kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer i Region Skåne besvarade 9 124 st telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under år 2012. Kvinnojourerna erbjöd 238 barn och 218 kvinnor akut skydd från våldet på sina boenden, men tvingades neka 143 barn och 676 kvinnor plats. Varje barn stannade i snitt 39,7 dygn och varje kvinna 47,5 dygn på kvinnojourernas
boende.

Se tabeller och statistik för Skåne: http://www.kvinnojouren.se/sites/default/files/story/0/2013/04/statistik_region_sk_ne_41650.pdf

Se jämförelser mellan Stockholms län, Region Skåne och Region Västra Götaland: http://www.kvinnojouren.se/sites/default/files/story/0/2013/04/statistik_tre_st_rsta_l_nen_10151.pdf

Se rikstäckande pressmeddelande med fördjupning: http://www.kvinnojouren.se/64-376-kontaktade-skrs-jourer-under-2012


Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta: 
SKR:s pressekreterare Emma Söderström/Céline Giertta, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, celine.giertta@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0735-363565. 

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se