AB Skånefabriken

Skånefabriken <3 Hallandsåsen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 15:11 CET

Tågtunneln som aldrig gav upp ...

Här har vi ett spännande projekt som satte Sverige på världskartan. Redan 1992 startade projekt Hallandsåsen och man stötte snabbt på hinder i form av felaktig borrteknik, för att raskt gå över till vattenproblem och vem minns inte Rocha Gil-skandalen?

Men skam den som ger sig! 

Nu idag har problemen lösts och man går från fyra tåg i timmen som sakta klättrat uppför Hallandsåsen - en brant och kurvig sträcka som gör att tågen kan köra max 80 km/h - till raka tunnelsträckor som hanterar 24 tåg/h och hastigheter på upp till 200 km/h. Allt för att underlätta transporter, avlasta vägtrafiken och ge oss en sundare miljö.

Skånefabrikens roll i det hela innefattar projektledning, tillverkning, montage och driftsättning av sammanlagt 420 meter täta rulljalusier i tvärtunnlarna mellan syd och norrgående tågtunnel. 


Kul fakta - ett tåg kan ta lika mycket gods som 30 långtradare. Idag står AB Skånefabriken för inbrottsskydd och brandskydd i traditionell eller modern design med hög säkerhet.