Rikspolisstyrelsen

Skånepolisen genomför ny trygghetsmätning

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 10:31 CEST

Nu skickas den sista påminnelsen i Skånepolisens trygghetsmätning ut till de omkring 18.000 slumpmässigt utvalda medborgare som tidigare fått en enkät.

Polismyndigheten i Skåne genomför trygghetsmätningar två gånger årligen i samtliga 33 kommuner. Sedan år 2002 är det samma två externa konsultföretag som ansvarar för utskick, insamling, bearbetning sammanställning och kvalitetssäkring av resultatet. Polisens är endast beställare och tar ingen del i genomförandet av undersökningen.

Den senaste trygghetsmätningen som genomfördes i januari 2007 visade sig oanvändbar beroende på ett fel i urvalet av de medborgare som skulle besvara frågorna. Därefter har det skett en genomgång av genomförandeprocessen och den mätning som nu har beställts håller en högre kvalitet än tidigare.

Läs mer om trygghetsundersökningen på Skånepolisens webbplats:
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=9663304


Med vänliga hälsningar
Sofia Örndahl
Polismyndigheten i Skåne
Informationsenheten
040-20 16 72