Rikspolisstyrelsen

Skånepolisen planerar dialog med lokala politiker

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 15:43 CEST

- Vi avser nu att kontakta de lokala politikerna i alla våra skånska kommuner för att undersöka ifall det finns något särskilt behov av skydd med anledning av mordet på landets utrikesminister. Söndagens folkomröstning ska få särskild polisiär tillsyn för att undvika ordningsstörningar av något slag.

Det säger länspolismästare Anders Danielsson i Skåne efter ett extrainkallat ledningsmöte tillsammans med företrädare för SÄPO-syd på torsdagsförmiddagen. Det fanns sedan tidigare en speciell uppmärksamhet kring frågan om folkomröstningen. Det nu inträffade innebär att den frågan får ytterligare skärpt uppmärksamhet i form av speciell tillsyn av de platser där röstningen ska genomföras.
- Vi har redan tidigare gjort en inventering av eventuella hotbilder mot skånska politiker. Den kommer väl tillpass i en situation som denna. Utan att gå in på detaljer så kan vi konstatera att det inte finns några omfattande hotbilder som i nuläget kräver särskilda åtgärder. Däremot vill vi ha en dialog som ska kunna bidra till känslan av trygghet för denna grupp, säger Danielsson.

I övrigt finns det i nuläget inga särskilda åtgärder som Skånepolisen avser att vidta med anledning av mordet på utrikesministern. Det är polismyndigheten i Stockholm som tillsammans med Rikskriminalpolisen och SÄPO bedriver utredningsarbetet. Lokala polismyndigheter biträder efter förfrågan och begäran från den utredande myndigheten och någon sådan begäran har ännu inte inkommit.

Lars Förstell