Hårkällan Anette Larsson AB

Skånes 1:a Grön Salong Miljöcertifierade gröna frisör-Nu finns det garanti på att Skånska kunderna kan gå till frisören utan att riskera hälsan.

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 12:32 CET

Skånes 1:a Grön Salong Miljöcertifierade gröna frisör
Nu finns det garanti på att Skånska kunderna kan gå till frisören utan att riskera hälsan.

Skånes första omfattande miljöcertifierade Gröna Salong invigs på tisdag kl. 13.00 i Hårkällan Anette i Ramlösa. Samordnaren och ägaren är närvarande för intervju, tisdagen 23 november 2010 kl. 13.00 till 14.00 vid en öppen mottagning med Diplomöverräckelse.

Hårkällan Anette i Ramlösa blir den 23 november 2010 den 1:a omfattande miljöcertifierade Gröna Salongen i Skåne - enligt ett vetenskapligt baserat system från Danmark. Nu kan även allergiker och gravida kan gå till frisören utan att riskera hälsan.

Att tänka och agera miljövänligt är i och för sig inget som är särskilt nytt för Anette. Hon har under flera år använt sig av miljövänliga och organiska produkter för att skapa en bättre hälsa och miljö för sina kunder och sig själv.

Omfattande miljöcertifierade salonger kännetecknas av ett engagemang och ett varaktigt och heltäckande miljöarbete. Hårkällan Anette i Ramlösa kan därmed inspirera många andra till miljövänligare hårvård utan användning av farliga kemikalier, med energiminimering och ökad miljömedvetenhet.

"Jag är mycket stolt över att ha erhållit en miljöcertifiering från en oberoende myndighet. Jag har tagit ett av de svåraste första stegen för min bransch. Jag hoppas att det kommer att uppmuntra andra frisörer i Skåne till att börja inse att vi frisörer också har en skyldighet att ta ett betydligt större ansvar både för kundernas hälsa, miljön, och vår egen hälsa”, säger Anette Larsson, ägare av Hårkällan Anette i Ramlösa.

Grön Salong - Miljöcertifieringssystem

Grön Salong är en märkning av salonger som har förbättrat sig inom energi- och miljöfrågor.

Grön Salong är det närmaste man kan komma en garanti för inte att komma i kontakt med skadliga ämnen. Det är den enda miljöcertifieringen av frisörsalonger i Sverige.

Alla frisörer kan kalla sig för ekologisk frisör eller miljövänlig frisör. Men det finns inga officiella kontroller av produkter eller behandlingar, inga garantier för kunderna eller frisörerna att inte att komma i kontakt med de mest skadliga ämnena och inget forskningsbaserat underlag för val av produkter. Grön Salong däremot innebär:

• löpande uppföljning och kontroll från det offentliga
• använder garanterat inte hormonstörande, allergi- och/eller cancerframkallande ämnen
• bygger på oberoende och erkänd forskning

Detta system är nytt även för Naturskyddsföreningen, Frisörföretagarna och Frisörfakförbundet (Handel) - möjliga samarbetspartners.

Det är viktigt att införa denna miljöcertifiering, eftersom det finns många skadliga ämnen i frisörbranschen, som ger arbetsrelaterade skador;

• en frisör utsätts i genomsnitt för 60-90 gånger så mycket av de skadliga ämnen som en kund.
• frisörer är i genomsnitt endast 9 år i branschen
• 44% av frisör studenter har kronisk handeksem redan i lärlingsutbildningen
• 2/3 av frisörerna har astma och andningssvårigheter
• 29% av frisörerna har allergi mot hårfärgningsmedel
• de svagaste slutar redan i lärlingsutbildningen
Frisörbranschen är idag där målarbranschen var på 1970-talet"-
säger Joachim Holten Palvig, Samordnare, Grön Salong, Sverige och hänvisar till undersökningar från Kunskapscenter för frisörer och kosmetiker i Gentofte Hospital.

Fakta om Grön Salong
• Samarbete mellan Köpenhamns kommun, Gentofte Hospital, Energi och Klimat Department, Frisör & Kosmetikerfagförbundet. Samarbetar med Svenska Frisörfackförbundet.
• 2006 började i Köpenhamn - 2007, spriddes över hela Danmark, Island och Norge - 2009 kom till Sverige.
• Uppdateringar av "Positivlistan" över produkter som inte innehåller kända miljöstörande, hormonstörande, cancer och allergiframkallande ämnen.
• Uppdateringar av "Förbudslistan" – de mest skadliga och använda ämnen, som är lagliga inom EU. Dessa får inte finnas i en miljöcertifierad Grön Salong.
• Grundar sina bedömningar på internationellt oberoende och erkänd forskning.
• Problemet är att dessa ämnen är lagliga inom EU, om de inte överskrider gränser eller är i kontakt med slemhinnor. Ett problem är också att de farliga ämnena kan förstärka varandras skadliga effekter och som kan finnas i samma produkt. Ingen vet vad som händer när du kommer i kontakt med flera av dessa produkter varje dag.

Grön Salong syftar till att:

-       Ge kurser för frisörer, tillverkare och pressen

-       Utföra Miljöcertifieringar av frisörsalonger

-       Göra analyser och rekommendationer på ämnen och produkter för införande på Positiv- respektive Förbudslistan

(Se listor och produkter på www.groensalon.dk / www.gronfrisor.se )

Kontaktinformation

Joachim Holten Palvig, Cand. Scient, Samordnare, Sverige för Grön Salong, T: 0045 30952238, E: johpa@ros.mim.dk, W: www.gronfrisor.se
Johan Galster, Chemical Engineering, Samordnare, Scandinanien för Grön Salong, T: 0045 33665902/0045 26300648, E: jogals@tmf.kk.dk / galster@danbbs.dk, W: www.groensalon.dk

Anette Larsson, Ekofrisör, HårKällan Anette i Ramlösa, T: 042 – 29 71 71 / 070 – 345 23 78

Adress: Brunnsallén 251, 256 57 Ramlösa

W: www.harkallan.se