Skånes Idrottsförbund

SKÅNES IDROTTSLEDARSTIPENDIER 2012

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 10:20 CET

Idrottsrörelsen bygger på det ideella ledarskapet, cirka 77.000 ledare är engagerade inom skånsk idrott. Tillsammans lägger de skånska idrottsledarna ner miljontals med timmar. Idrottsledarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna och härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta ställer höga krav på ledarna.

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne utdelas 130 stipendier till ideella idrottsledare i Skåne.

Torsdagen den 12 april sker utdelningen av stipendierna på Grand Hotel i Lund med början kl 18.00
Varje stipendium består av två delar:
- 7.000 kr till den enskilde ledaren för stimulans i sitt idrottsledarskap
- 3.000 kr till ledarens förening i form av en utvecklingscheck

Skåneidrotten är mycket stolta och glada att kunna premiera det ideella ledarskapet på detta sätt.

Frågor kring stipendierna och utdelningen ställs till Skåneidrotten, Jeanette Skog, 040-600 59 27 alt jeanette.skog@skaneidrotten.se                   

Förteckning över stipendiemottagarna 2012 finns här >>

Skåneidrotten - en kraftfull resurs för vinnande samspel!