Kulturrådet

Skånes kulturliv blir tillgängligare inför 2017

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2016 10:17 CEST

Kulturrådet informerar, stödjer och inspirerar kulturaktörer i hela landet att bli mer tillgängliga. Att verka för ett kulturliv för alla, oavsett funktionsförmåga, är en del i Kulturrådets uppdrag. Region Skåne arbetar målinriktat med att öka tillgängligheten i regionen, och nu återstår en slutspurt inför årsskiftet.

Skånes Dansteater är en av de kulturverksamheter i Skåne som har arbetat framgångsrikt med delaktighet, tillgänglighet och mångfald på scenen. De har även anordnat konferenser om dans och funktionsnedsättning för att sprida inspiration och kunskap om danskonst. Två exempel är DansFunk2012 och DansFunk 2.0 2015.

– Skånes Dansteaters arbete är inspirerande och framgångsrikt, säger Karin Westling, handläggare vid Kulturrådet. De visar hur konstnärligt utvecklingsarbete går hand i hand med mångfald och tillgänglighet på scenen. De rekryterar personer med olika funktionsförmågor till sin professionella dansensemble, jobbar med workshops för unga och bidrar till positiva förebilder för en ny generation dansare.

Under fem år, 2011-2016, har Kulturrådet haft ett regeringsuppdrag med delmål för att snabba på tillgängligheten i kulturlivet. Delmålen är kriterier för de statliga bidrag för regional kulturverksamhet som fördelas av Kulturrådets styrelse till regionerna och landstingen. Ett halvår återstår innan kulturansvariga i regioner och landsting ska avrapportera hur arbetet har genomförts.

Målen handlar om att kulturinstitutioner och andra som tar emot statlig finansiering direkt från Kulturrådet eller via sina regioner ska se till att:

  • ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet
  • inte vara verksamma i lokaler där enkelt avhjälpta hinder finns
  • ha tillgängliga webbplatser och e-tjänster

Hur har det gått hittills?

I början av 2014 hade samtliga regionala kulturinstitutioner som skulle ta fram handlingsplaner för ökad tillgänglighet gjort detta.

– Vi räknar med att övriga delmål kommer uppfyllas, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.En grundbult i den statliga kulturpolitiken är att alla ska kunna ta del av kulturlivet. Ytterst handlar våra krav om att fler människor ska kunna ta del av de kulturverksamheter som får statligt bidrag.

Läs mer

Kulturrådets arbete med tillgängligt kulturliv

Kontakt

Karin Westling
Handläggare
Tfn: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se