Kulturrådet

Skånes kulturplan lyfter läsfrämjande insatser

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:31 CET

Läsfrämjande insatser, länsöverskridande samarbete inom scenkonstområdet, digitalisering inom litteratur, bild, scenkonst och kulturarv samt barns rätt till kultur. Det är fyra utvecklingsområden Region Skåne valt att satsa på i kulturplanen för 2014. Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur.

Inom läsfrämjandet vill Region Skåne bland annat satsa på metodutveckling som bygger på regionens och kommunernas samarbeten kring biblioteksutveckling, Regionen Skånes systematiserade samarbete med Lunds universitet samt regionens kluster av olika digitala plattformar.

– Inom scenkonsten ligger fokus på att etablera strukturer för interregionala samarbeten, för att Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

Inom scenkonsten ligger fokus på att etablera strukturer för interregionala samarbeten, för att främja den konstnärliga utvecklingen och bredda utbudet samt öka mångfalden på scenerna i södra Sverige.

Region Skånes kulturplan beskriver även några andra viktiga punkter för år 2014. Det gäller bland annat digitaliseringen inom litteratur, scenkonst och kulturarv. Vidare lyfts barns rätt till konst och kultur kopplat till yttrandefrihet och demokrati.

– Regionernas kulturplaner visar en hög ambitionsnivå och god kvalitet överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och ett tydligt fokus på innehållet i kulturverksamheten.

Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se