Citytunneln

Skåningarna allt mer positiva till Citytunneln

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:25 CET

Årets mätning av skåningarnas inställning till Citytunneln visar att fler än sex av tio är positiva till projektet. Undersökningen visar också att de som bor vid projektets arbetsplatser är mer positiva till projektet än skåningarna i genomsnitt.

Det är åttonde året i rad som skåningarnas inställning till Citytunneln mäts. Trenden är tydlig – den generella inställningen till projektet har blivit mer positiv. Enligt undersökningen är 62 procent av de tillfrågade positiva, en ökning med 7 procentenheter jämfört med förra årets mätning (55 procent). 1999, då mätningen genomfördes första gången, var 41 procent positiva.

– Allt fler inser de positiva effekterna av Citytunneln. Speciellt de som pendlar i Skåne varje dag och de som bor i centrala Malmö inser behovet, säger Anders Mellberg, Citytunnelns informationschef.

När de tillfrågade delas in geografiskt visar det sig att inställningen till projektet är mer positivt i sydvästra Skåne. 70 procent jämfört med cirka 50 procent i nordost, nordväst och sydost. Malmöborna har den mest positiva inställningen. 75 procent är positiva jämfört 66 procent 2005.

Eftersom byggandet av Citytunneln inleddes i mars 2005 mäts också inställningen till projektet vid de tre stora arbetsplatserna, Hyllie/Holma, Triangeln och Malmö C. Trots trafikstörningar och buller är de som bor eller arbetar intill byggplatserna positiva. 72 procent av de boende vid Triangeln är positiva (68 procent 2005). I Hyllie/Holma är 69 procent positiva och vid Malmö C, där det ligger framförallt företag, är 78 procent av företagen positiva.

Undersökningen mäter också förtroendet för projektet generellt och utifrån specifika frågeställningar. När de tillfrågade får väga in alla tänkbara aspekter på projektet och sammanfatta sitt förtroende säger 86 procent att de har högt eller medelhögt förtroende för projektet (85 procent 2005). 91 procent känner heller aldrig eller sällan någon oro inför byggandet av Citytunneln.

Skåningarna upplever också i högre grad att Citytunneln har kontroll över kostnaderna. Förra året hade 47 procent lågt förtroende när det gäller kostnaderna, i årets mätning är de med lågt förtroende 14 procentenheter färre, 33 procent.

– Det har gått nästan 20 månader sedan byggstart och vi håller både budget och tidplan. Projektet har etablerat sig i Malmö och alla inblandade anstränger sig för att undvika störningar. Det tror jag Malmöbor och skåningar känner, säger Anders Mellberg.

Tron på projektets positiva effekter har stärkts, visar årets mätning. 73 procent anser att Citytunneln kommer påverka Skånes utveckling positivt (68 procent 2005). Endast 2 procent tror att Citytunneln påverkar Skåne negativt (3 procent 2005).

Undersökningen som gjorts av Synovate Temo omfattar 1 400 intervjuer gjorda mellan 28 september och 15 oktober. Hela undersökningen kan laddas ner från Citytunnelns webbplats: www.citytunneln.com/laddahem.

Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras vara färdig år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040 - 32 14 04.