LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Skånsk landsbygdskraft får LRF-pris

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 00:00 CEST

I skånska Nävlinge är LRF den självklara mötesplatsen. Här är var fjärde innevånare numera LRF-medlem efter en medlemsökning på 59 procent på fem år. För sitt engagerande medlemsarbete och breda utbud av aktiviteter får Nävlinge LRF-avdelning i år motta LRFs pris Årets Lokalavdelning 2003.

Nävlinge LRF-avdelning är bäst i landet när det gäller att engagera församlingsborna. Det konstaterade en enig riksjury på LRF. Juryn har särskilt fastnat för att Nävlinge LRF har ett brett utbud av aktiviteter som lockar många olika målgrupper. Juryn konstaterar att Nävlinge LRF arbetar helt i enlighet med förbundets vision: ”Vi får landet att växa”.
Nävlinge LRF arbetar aktivt med den lokala näringspolitiken genom kommungruppen och har ett nära samarbete med kommunen. Avdelningen har också arbetat nära skolan och anordnat gårdsbesök där lärare och elever givits möjlighet att lära mer om lantbruket och dess djur.
Lokalavdelningen arrangerar ett brett utbud av aktiviteter som vänder sig till hela familjen: Sportlovskul, skogsexkursioner och fältvandringar.
På den skogrika Nävlingeåsen, 160 m.ö.h., i Göinge härad, blev vildsvinen tidigt ett bekymmer för markägarna. Nävlinge LRF har lyckats samla och engagera hela bygden i vildsvinsfrågan med målet att hålla stammen på en lämplig nivå.
-Nävlinge LRF har verkligen placerat LRF mitt i byn, säger LRFs förbundsordförande Caroline Trapp. De är väl värda LRFs utmärkelse Årets Lokalavdelning 2003.
Nävlinge LRF kommer att motta den ärofulla utmärkelsen samt en check på 25 000 kronor i samband med LRFs riksförbundsstämma i Göteborg den 3-4 juni.

För ytterligare information:
Christer Laurell, ordförande i LRFs Provinsförbund i Skåne, 0733–14 00 53
Christer Nilsson, ordförande Nävlinge LRF-avdelning, 0733–14 00 53