Combined Excellence

Skånska framgångar för Ninetech

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 08:00 CEST

Ninetech har fått en order på ärendehanteringssystemet PrimeCase från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), ett driftbolag inom VA-området som ägs av fem kommuner i Skåne. På Ninetech, som levererar helhetslösningar inom IT med fokus på affärsnytta, märker man att efterfrågan på det egenutvecklade ärendehanteringssystemet ökar kraftigt.

- Det är naturligtvis glädjande och positivt att vi nu ser resultat av det hårda arbete vi lagt ner på att kommunicera den verksamhetsnytta som PrimeCase bidrar till i företag och organisationer, säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech.

NSVA ägs av Helsingborgs, Landskronas, Båstads, Svalövs och Åstorps kommuner, inom kort ansluter sig även Bjuvs kommun till samarbetet. NSVA bildades i september 2009 och tog då över kommunernas VA-verksamheter. Genom att samverka inom VA-området har kommunerna större möjligheter att genomföra en effektiv kommunövergripande planering inom t.ex. distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i regionen.

- Samarbetet ställer stora krav på att kommunerna samordnar sina processer och ärenden på ett bra och högkvalitativt sätt. En uppgift som underlättas när man nu börjar använda PrimeCase, som blir motorn för den interna kommunikation och kontakten med medborgarna, säger Mathias Söderlund, regionchef på Ninetech.

PrimeCase är idag ett av marknadens ledande ärendehanteringssystem. Tidigare i år certifierades PrimeCase som en del i Microsofts ramverk för e-tjänstlösningar för offentliga organisationer; Microsoft Citizen Service Platform (CSP).

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Sandlund, vd, Ninetech, 010-470 64 05, ulf.sandlund@ninetech.se
Mathias Söderlund, regionchef, Ninetech, 010-470 64 03, mathias.soderlund@ninetech.se

 

Ninetech – Affärsnytta med IT
Ninetech är ett kunskapsföretag inom IT med kontor i Karlstad, Malmö, Stockholm, Göteborg, Växjö och Oslo. Ninetech levererar helhetslösningar inom IT med fokus på affärsnytta. Ninetech startade år 1993, omsätter ca 80 miljoner kronor och sysselsätter ca 75 personer. Ninetech är verksamma via sina marknadsområden Systemutveckling & förvaltning, Infrastruktur, IT Styrning, Affärssystem, Drift och Support och CRM/BI.
www.ninetech.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Från och med den 1 oktober 2010 ingår även Bjuvs kommun i NSVA.

www.nsva.se