2050

Skånska storföretag: Hållbarhetsarbete stärker varumärke och konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 08:18 CEST

En majoritet av de skånska storföretag som vi undersökt säger tydligt att deras hållbarhetsarbete stärker både varumärke och konkurrenskraft. Skånska företag har höga ambitioner, säger Markus Ekelund, vd på 2050. 

2050:s undersökning rör hur skånska företag ser på en tuffare miljölagstiftning och dess betydelse för konkurrenskraften. Hela 78 procent av storföretagen i Skåne är positiva till strängare lagkrav på miljön, vilket är en större andel än de 67 procent som var positivt inställda då samma undersökning genomfördes på Stockholmsbörsens stora lista för ett år sedan.

Undersökningen visar att studerade skånska företag överlag ställer sig relativt positiva till både tuffare miljölagstiftning och mer ambitiösa styrmedel, redan på kort sikt, men än mer på lång sikt. De skånska företagen är något mer positiva till strängare lagkrav än styrmedel, medan förhållandet är omvänt för bolagen på Stockholmsbörsen. De skånska företagen uppger också att de lägger mer tid på att svara på externa frågor runt hållbarhet jämfört med företagen på stora listan.

Både i Skåne och på Stockholmsbörsen menar företagen att ”varumärket” är det område som påverkas mest av hållbarhetsfrågor. Andra områden som påverkas i hög utsträckning är konkurrenskraft, riskhantering och ”employer branding”. Minst effekt ser de svarande företagen på finansiering och försäljning.

Det finns en stor spännvidd i hållbarhetsambitionerna bland storföretagen idag. 20 procent av företagen i undersökningen hållbarhetsredovisar inte alls och har heller inget uttalat klimatmål. För dessa företag framgår det att kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet ännu inte är given. I andra änden av spektrat ser de företag som redan idag har ett ambitiöst hållbarhetsarbete möjligheter att växla upp ytterligare, då man ser kopplingen till konkurrenskraftiga och lönsamma affärer. För dessa företag är bristen på politisk långsiktighet en bromskloss i omställningsarbetet.

Läs rapporten Skånska företags syn på hållbarhet och lönsamhet här.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Ekelund, 0705-770 097, markus.ekelund@2050.se

2050 Consulting AB arbetar för minskad klimatpåverkan i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se

Bifogade filer

PDF-dokument