E.ON Sverige AB

Skadad elkabel har läckt olja i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 10:51 CEST

En elkabel mellan Gullängen och Sege i Malmö har läckt ut olja som nu nått Risebergabäcken. VA Syd har lagt ut länsor och skadeverkningarna av utsläppet begränsas därmed. E.ON kommer snarast att inleda saneringsarbetet i samråd med Miljöförvaltningen och VA Syd.

- Det är upp till ett par kubikmeter olja som kan ha läckt ut. Läckaget har skett vid fotbollsplanerna på Rosengård och detta område kommer nu att saneras så snart vi har fått kontroll på läckaget, säger Johan Aspegren informationschef E.ON Elnät.

- Det är naturligtvis mycket olyckligt att det inträffat ett oljeläckage. Vi kommer inte att spara några resurser när det gäller att begränsa miljökonsekvenserna. Och vår absoluta ambition är att det berörda området ska återställas i ursprungligt skick, säger Johan Aspegren.

Kabeln är sedan en tid inte i drift och helt tömd på olja. Den kommer att bytas ut mot en modernare oljefri kabel.

Oljan som runnit ut är ganska tunn och lättflyktig, ungefär som dieselolja. Den innehåller inte några aggressiva miljögifter.

För mer information kontakta:
Johan Aspegren, informationschef E.ON Elnät, telefon 070- 655 58 75.

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.