Landstinget i Jönköpings län

Skadad ischiasnerv anmäls till Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 14:17 CET

Värnamo sjukhus gör en anmälan enligt Lex Maria angående att en patients ischiasnerv skadades under en operation.

Vid en operation på ortopedkliniken, Värnamo sjukhus, i oktober skadades en 63-årig kvinnas ischiasnerv. Kvinnan genomgick en höftplastikoperation, dvs. hennes ena höft byttes ut. Under operationen skadades kvinnans ena ischiasnerv svårt.

Efter intern utredning på sjukhuset har chefläkare Freddy Johansen valt att anmäla det inträffade till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Anmälan görs för att få till stånd en objektiv, utomstående bedömning av händelsen.

Enligt verksamhetschef Åke Deiver, ortopedkliniken, är det inträffade en utomordentligt sällsynt men välkänd och fruktad komplikation vid alla höftplastikoperationer. Ingen patient som tidigare opererats på kliniken har drabbats av denna komplikation. Årligen utför ortopedkliniken ca 150 operationer av detta slag.

Kontaktperson
Freddy Johansen, chefläkare och ansvarig för Lex Maria i Värnamo sjukvårdsområde 0370-69 77 01.


Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.
Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till Patientens direktkanal som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.

Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget


AnnChristin Ringsten
Sjukvårdsledningens kansli
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
annchristin.ringsten@lj.se
0370-69 70 26, 070-346 86 16
www.lj.se/varnamosjukhus