Vägverket

Skaderapporten om Essingeleden presenterad

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:13 CEST

Vägverket har idag på en presskonferens presenterat rapporten om Essingeledens skador och de mest akuta åtgärder som kommer att genomföras under de närmaste veckorna.

Vägverket kommer, som ett första steg, under de kommande veckorna att:

besiktiga eventuella skador på brobanans ovansida under beläggningen
genomföra en dykarundersökning där vi undersöker broarnas fundament
göra en avvägning av kantbalkshöjder inom skadeområdet
fortsätta att övervaka sprickor. Spricksituationen är i dagsläget oförändrad
ta fram ett åtgärdsförslag för tillfällig förstärkning av konsolen vid hjässfogen (se bif skiss)
förse fogen med stålplåtar
utföra tillfällig förstärkning.

Den mer omfattande reparationen av bron (dvs att återställa bron i det skick den hade innan skadan), vilka åtgärder som ska genomföras och hur lång tid dessa beräknas ta, kommer Vägverket att presentera inom några veckor.

Mer information
Har du frågor om skadorna på Essingeleden – kontakta Bo Möller, tel: 070-531 78 80.

Har du frågor av mer övergripande karaktär– kontakta informationschef Birgitta Holmström, tel: 070-673 64 88.

Skaderapport
http://www.vv.se/filer/29465/Rapport-Essingeleden-påsegling%202005.pdf
Åtgärdsprogram för Essingebron
http://www.vv.se/filer/29465/Åtgärdsplan.doc
Skiss över skador
http://www.vv.se/filer/29465/Skadeskiss%20(A3-färg).pdf

Region Stockholm
Avdelning Information: Postadress: 171 90 Solna.
Telefon: 0771-119 119. Telefax: 08 - 627 09 23.
E-post: vagverket.sto@vv.se
Informationschef: Birgitta Holmström Telefon: 08-757 67 21
Mobil: 070-673 64 88. Telefax: 08-98 23 23
E-post: birgitta.holmstrom@vv.se