Diskrimineringsombudsmannen

Skadestånd till kvinnor som sextrakasserades av manlig chef

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 15:28 CET

Arbetsdomstolen dömer Helsingborgs kommun att betala 35 000 respektive 25 000 kronor i skadestånd till två kvinnliga anställda sedan deras chef utsatt dem för sexuella trakasserier och den ena av dem även för etniska trakasserier.

Det är första gången som AD fäller en arbetsgivare för diskriminering sedan en chef trakasserat en anställd. Det är också första gången som någon fälls för etniska trakasserier.

T.f. diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö är glad över domen.

– Alla arbetsgivare är skyldiga att förebygga och förhindra trakasserier på arbetsplatsen. Att en chef utsätter sina medarbetare för trakasserier är naturligtvis oacceptabelt.

Kvinnorna arbetade under flera år som mentalskötare på ett kommunalt gruppboende för psykiskt sjuka i Helsingborg.

Julen 2007 satte chefen upp en teckning i personalrummet föreställande en manlig person med erektion och diverse julattribut. Trots att kvinnorna gjorde klart för chefen att de inte ville se sådant på sin arbetsplats, mejlade han bilden till dem julen följande år.

Arbetsdomstolen finner att mannen därigenom har utsatt kvinnorna för sexuella trakasserier.

Båda kvinnorna har rötter i östra Europa och reagerade över att den manliga chefen återkommande pratade nedsättande om dem som ”östflickorna”. Enligt Arbetsdomstolen är det klarlagt att åtminstone den ena av kvinnorna därigenom utsatts för trakasserier som har samband med hennes etniska tillhörighet.

Arbetsdomstolen dömer Helsingborgs kommun att betala 35 000 kronor i skadestånd till den kvinna som utsattes för både sexuella och etniska trakasserier och 25 000 kronor till den kvinna som utsattes för sexuella trakasserier.

För mer information kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Läs AD:s dom på http://do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Skadestand-till-kvinnor-som-sextrakasserades-av-manlig-chef/.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.