Justitiedepartementet

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:15 CET

Regeringen har i dag beslutat direktiv till en utredning om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter. Utredningen ska bl.a. behandla sjötransportörers ansvar för personskador vid olyckor till sjöss.

Antalet passagerartransporter har ökat väsentligt de senaste decennierna. Det är en positiv utveckling där människors möjlighet att röra sig över gränserna underlättas. Samtidigt ökar dock risken för att det också inträffar olyckor till sjöss.

Det är därför viktigt att transportörerna har ett tydligt ansvar om en olycka skulle inträffa. Det måste också vara enkelt för de drabbade att få ersättning för sina skador. Ett syfte med utredningen är att stärka det ersättningsrättsliga skyddet för passagerare vid sjötransporter. Ett annat viktigt syfte med utredningen är att säkerställa att redare har en försäkring för bl.a. personskador som inträffar ombord på fartyg. Tydliga och klara regler på området främjar sjösäkerheten genom att de stimulerar till förebyggande säkerhetsåtgärder.

Sjöfartsnäringens internationella prägel gör det nödvändigt med gemensamma internationella regler. I utredningens uppdrag ingår att genomföra vissa EU-regler om sjötransportörers skadeståndsansvar och redares försäkringsplikt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

Till särskild utredare utses justitierådet Gudmund Toijer.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Mirja Högström
Rättssakkunnig
08-4053279
0703-205159