Miljödepartementet

Skadeståndsansvaret för GMO utreds

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 10:30 CEST

Regeringen beslutade idag att ge miljöansvarsutredningen i uppdrag att analysera vilka rättsliga krav som kan ställas vid skador på den biologiska mångfalden orsakade av genmodifierade organismer, GMO.

- Vem som bär ansvaret vid hantering och användning av GMO är en mycket viktig fråga. En klar lagstiftning kring detta behövs, säger miljöminister Lena Sommestad.

Utredningen ska dels analysera möjligheten att ställa krav på avhjälpandeåtgärder, dels möjligheterna att kräva skadestånd.

- Det kan vara svårt att påvisa ett orsakssamband mellan skadan på den naturliga biologiska mångfalden och en hantering av genetiskt modifierade organismer. Utredaren skall därför analysera möjligheterna att nyttja miljöskadeförsäkringen för sådana skador, säger Lena Sommestad.

Uppdraget är ett tillägg till den utredning som görs om hur EU: s miljöansvarsdirektiv skall genomföras i svensk rätt.

Utredaren skall redovisa tilläggsuppdraget i ett slutbetänkande den 30 november 2006.


Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Johan Pettersson
Departementssekreterare
08-405 22 79