Profilgruppen AB

Skadeståndsersättning kommer av försiktighetsskäl inte att redovisas i 2010 års bokslut

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:39 CET

ProfilGruppen har tillerkänts ett skadestånd om 8,0 Mkr genom skiljedom i december 2010. I pressmeddelande den 29 december aviserades att skadeståndet jämte ränta skulle komma att påverka resultatet under 2010. Motparten har i februari klandrat skiljedomen. Med hänsyn till den tid som kan åtgå innan frågan om klander är slutligt avgjord, har bolaget, av försiktighetsskäl, valt att avvakta med att redovisa skadeståndet som intäkt, till den tidpunkt då frågan är rättskraftigt avgjord.

 

 

 

_____________________________________________________

Kontaktperson för information:

Peter Schön, CFO, mobil 070-339 89 99 
e-post: peter.schon@profilgruppen.se
_____________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.