Statens Fastighetsverk

Skador i takkonstruktionen på Universitetshuset i Uppsala

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 13:14 CEST


 
Gamla vattenläckor har lett till omfattande skador av takkonstruktionen i Universitetshuset i Uppsala. Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, har gjort en genomgripande undersökning av konstruktionen som visar rötskador och angrepp av hussvamp. Sanerings- och reparationsarbeten är i full gång och kommer att pågå fram till nästa vår.
 
Skadorna upptäcktes i somras då delar av putsen i aulans tak lossnade. När Statens fastighetsverk undersökte skadan stod det klart att den var värre än så. Prover visar att flera originalbjälkar från 1890-talet är angripna av hussvamp och rötskador och är i så dåligt skick att de nu behöver bytas ut.
 
-          En översyn av byggnaden visar att skadorna har orsakats av vattenläckage på Universitetshusets tak där vatten som har runnit längs väggarna på vinden ovanför aulan har bildat kondens, säger Michael Werner, förvaltare på Statens fastighetsverk. Vissa av skadorna på taket är förmodligen 10-20 år gamla medan andra kan ha uppstått senare.
 
Statens fastighetsverk ser allvarligt på skadorna och har tillsammans med antikvarisk kontrollant och specialister på klimat och konstruktion tagit fram en plan för hur sanerings- och reparationsarbeten ska gå till. Målet är att återställa taket och skapa en fräsch konstruktion som så långt som möjligt liknar originalet – såväl i mått som i metoder och material. De delar som byts ut kommer att bytas till likartade så de blir så tidstypiska som möjligt.
 
-          Tyvärr är det här inte ett ovanligt problem i gamla hus. Vi tar situationen på största allvar och har tillsammans med experter gjort en systematisk översyn av huset för att kartlägga skadornas omfattning, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef på Statens fastighetsverk.
 
För att förhindra ytterligare skador har berörda delar av balkongen i aulan stängts av och försetts med så kallade säkerhetsstämp som med pelare och tillfälliga byggnads-ställningar och innertak håller putsen på plats där reparationer utförs. Under vecka 40 är hela läktaren avstängd då en tjock plast kommer att fästas i taket. Reparationsarbetet sker i huvudsak från vinden och på tidpunkter då aulan är ledig. Återställningsarbetet kommer att pågå en bit in på nästa vår.
 
För mer information kontakta:
Michael Werner, förvaltare Statens fastighetsverk, 070-269 21 27, michael.werner@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se
 
Pressbilder: www.sfv.se
 

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.