AvestaPolarit AB

Skadorna efter branden vid stålverket lindriga

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 16:31 CEST

Den brand som inträffade tidigare idag på linje nummer 2 vid AvestaPolarits stålverk och som föranledde tre personers död förorsakades av ett havererat syrgasrör. Närmare orsak till haveriet utreds fortfarande. De materiella skadorna vid produktionsanläggningen är dock begränsade eftersom effekten av explosionen var mycket lokal.

Uppfattningen är att olyckan inte kommer att påverka leveranserna från stålverket i Torneå och därmed ej heller ha någon effekt på affärsverksamheten. Stålverkets linje nummer 1 fortsätter produktionen som tidigare. Det årliga underhållsarbetet på linje 2 kommer att förlängas med ett par dagar i samband med att skadorna efter branden återställs.

Centralen för olycksutredningar påbörjar sitt utredningsarbete beträffande orsakerna ikväll.

Förutom de tre dödsoffren förolyckades ingen annan i samband med olyckan.

Vid Torneåverken besvaras frågor av:
Administrativ direktör Risto Liisanantti, +358 (0) 400 581 628 Stålverkschef Mikko Korteniemi, +358 (0) 40 743 4191 Informationschef Kauko Kontio, +358 (0) 40 725 5857

Johanna Sintonen
Manager - Investor and Media Relations
tel. + 358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax + 358 9 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com