Tält för Haiti

Skänk ditt gamla tält via projektet ”Tält till Haiti” – Naturkompaniet stödjer och agerar uppsamlingsplats

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 14:58 CET

Herman Bynke är företagare och har erfarenhet och engagemang i regionen kring Kuba och Haiti. Som privatperson ville han göra mer för de drabbade i Haiti. Han kontaktade generalkonsuln för regionen och frågade vad han kunde göra. Generalkonsuln meddelade att de är i akut behov av tält och filtar. Med den förfrågan och vetskapen att konsulatet kan ombesörja hantering och utlämning av donerade tält och filtar på Haiti så startades Tält till Haiti projektet.  Naturkompaniet tyckte idén var utmärkt och agerar nu insamlingsplats för gamla tält. Har du inget gammalt tält kan du även skänka ett nytt tält till de krisdrabbade. Sändningen avgår i slutet av februari och alla tält måste vara Naturkompaniet tillhanda innan 17:e februari.

Herman Bynke, iniativtagare till Tält till Haiti;

“ Att starta ett nytt projekt för att samla in konkreta föremål som ofta ligger oanvända i våra hem, men som det är i akut behov av på Haiti, växte fort fram allteftersom media bevakade Haitis förödelse. Varje tält som ges i bidrag kommer att ge nytt tak över huvudet till en familj som desperat behöver trygghet någonstans, som dom kan kalla sitt ”hem”. Tält till Haiti är en liten insats som gör stor skillnad. Jag hoppas att vi på femton dagar får in minst 2000. Varje tält numreras och vi kommer para samman givaren och de familjer som mottager tälten.”

Henrik Hoffman, VD Naturkompaniet;

“Naturkompaniet har skänkt 4 stora förrådstält och ett 10-tal stora solskyddsdukar som skickas med samma sändning och vår förhoppning är att vi ska hinna samla in så många tält som möjligt. Sök igenom vinden och källaren och se till att ditt gamla tält kommer till nytta.”

Om organisationen "Tält till Haiti" - www.100112.org

Haitis befolkning har ett akut behov av tak över huvudet efter den katastrofala jordbävningen den 12 januari 2010. Förödelsen är enorm och de behöver all hjälp som går att få. För att göra något mer konkret utöver att skicka pengar har vi börjat en insamling av tält och filtar till förmån av de drabbade Haiti invånare som överlevt jordbävningen. Genom svenska utrikesdepartementet har vi upprättat ett lokalt nätverk på Haiti som ser till att våra bidrag kommer i rätta händer.

Som ett värdefullt led i vår hjälp kommer vi att sammanföra givare och mottagare för att på så sätt skapa en kontakt och ett engagemang för framtiden. Målet är att publicera bild och namn på mottagaren av tälten och knyta samman två familjer på varsin sida av jordklotet. Denna konkreta kontakt hoppas vi kommer leda till att fler svenskar vill donera och att utbytet mellan Sverige och Haiti ökar i framtiden.


Hjälp till Haiti
Kontakt: Herman Bynke
Email: hbynke@yahoo.com
Telefon: 0708 352180
Hemsida: www.100112.org


Om Naturkompaniet AB

Naturkompaniet AB består av 28 friluftsbutiker som säljer utrustning för friluftsliv och resa från världens ledande varumärken.  Naturkompaniets butiker finns på följande orter Gävle, Göteborg,Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund

Naturkompaniet AB
Kontakt: Henrik Hoffman, Vd
Email: henrik.hoffman@naturkompaniet.se
Telefon: 070-585 45 25