Glesbygdsverket

Skärgårdar växer mest bland glesbygderna

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 21:16 CET

Faktasamling med unik ölista

De mest expansiva glesbygderna i Sverige är skärgårdsöar, framför allt i Stockholms och Göteborgs skärgårdar. Det visar en rapport som idag presenteras av Glesbygdsverket.

Det är första gången det gjorts en sammanställning över Sveriges samtliga bebodda öar som saknar bro till fastlandet. År 2002 var totalt 31 827 personer folkbokförda på sammanlagt 576 öar, visar Glesbygdsverkets sammanställning.

Öbefolkningen ökade allra mest i Stockholms-Uppsala-Södermanlands läns skärgårdsregion. Mellan 1997 och 2002 ökade där invånarantalet på öar utan bro med över 8 procent till drygt 8 000 personer. Västkustens öar har över 19 000 invånare – en ökning med knappt 2 procent på fem år.

– Av faktasamlingen framgår att en positiv befolkningsutveckling är starkt knuten till goda kommunikationer, säger Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson. Öar med svag eller negativ befolkningsutveckling lider ofta av sämre transportmöjligheter, högre arbetslöshet och dålig service.

I Glesbygdsverkets faktasamling om Sveriges skärgårdar finns också uppgifter om bl.a. boende och bostadsbrist i skärgårdar, vad de bofasta arbetar med samt villkoren för skärgårdsboende i Sverige i jämförelse med andra länder.

De befolkningsmässigt fem största öarna utan fast landförbindelse 2002 var Hönö med 4 889 folkbokförda, Öckerö med 3 212, Ljusterö 1 457, Björkö 1 418 och Styrsö med 1 401. Gotland räknas i detta sammanhang inte som skärgårdsö. Det finns omkring 100 öar där bara en enda person var folkbokförd 2002.

Faktasamlingen över Sveriges skärgårdar liksom den kompletta ölistan med samtliga bebodda öar uppdelade på län finns att ladda ner här


Kontaktperson:
Pia Enochsson
Generaldirektör
063-57 67 01
070-556 67 01
pia.enochsson@glesbygdsverket.se

Inger Normark
Utredare, Utvecklingsenheten
063-57 67 43
070-644 95 83
inger.normark@glesbygdsverket.se