Almega

Skärgårdstrafiken: Almega tackar ja till medlarbudet – Facket säger nej

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 12:33 CEST

Almega har accepterat det bud som medlarna lagt i skärgårdskonflikten där Sjöbefälsföreningen varslat om strejk från och med midnatt mellan måndag och tisdag. Budet från medlarna innehåller löneökningar samt uppräkningar av tariffer och tillägg med på 2,2 procent. Facket har sagt nej till budet.

- Medlarbudet är till 100 procent överensstämmande med vad alla andra får på svensk arbetsmarknad. Därför är vi förvånade över att Sjöbefälsföreningen tackade nej till de oberoende medlarnas bud, säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Avtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen löpte ut vid årsskiftet och sedan facket varslade om strejk har förhandlingarna letts av medlare. Om den av facket varslade strejken bryter ut innebär det att de retroaktiva löneökningarna (från och med den 1 jan) fryser inne enligt praxis på svensk arbetsmarknad. Om parterna inte enas innan midnatt och strejken bryter innebär det i genomsnitt drygt 3 000 kronor per person i utebliven retroaktiva lönehöjningar.

Medlarnas bud innebär ett ettårigt avtal med löneökningar samt uppräkningar av tariffer och tillägg med på 2,2 procent. Sjöbefälsföreningen har även krävt att Sjötrafikens olika kollektivavtal ska slås ihop till ett avtal. Sjöbefälen har föreslagit en modell för detta där man tar de dyraste delarna från respektive avtal och lyfter in i ett nytt avtal. Det skulle innebära kostnadsökningar på en bra bit över 10 procent för arbetsgivarna. Enligt medlarbudet skall en parterna tillsätta en arbetsgrupp med en opartisk ordförande som skall utreda förutsättningarna för att slå ihop de två avtalen.

  • -Sjöbefälsföreningen agerar helt stick i stäv med den praxis som finns på svensk arbetsmarknad när de säger nej till medlarnas bud och fortsätter kräva kostnadshöjningar som ligger långt över märket, säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Ett annat av Sjöbefälsföreningens krav är att återinföra de så kallade tarifflöner som parterna enades om att fasa ut vid senaste avtalsrörelsen. Tarifflöner innebär att det enda som påverkar lönen är antalet anställningsår. Arbetsgivarna vill att den individuella prestationen ska påverka lönen.

När parterna i förra avtalsrörelsen enades om att avskaffa tarifferna enades man om en mjuk övergång till individuell lön där företag och den lokala fackklubben kan komma överens om att behålla tarifferna. På Styrsöbolaget som trafikerar den västsvenska skärgården har parterna enats om att även fortsättningsvis behålla tarifflönerna. Trots att bolaget valt att behålla tarifflönerna ska nu deras anställda gå ut i strejk för ett lönesystem de redan har.

  • -Att gå ut i strejk för att få ett lönesystem som man redan känns väldigt udda. Man kan ju fråga sig om det verkligen är rimligt att strejka för att få något man redan har säger Stefan Koskinen.

Om inget avtal kan nås innan midnatt kommer strejken bryta ut. Medlarna har meddelat att man står till parternas förfogande.


Medellönen på avtalsområdet är ca 40 000 kronor per månad. Arbetstiden är 36 timmar per vecka.

För mer information:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör
Almega Tjänsteföretagen
tfn: 073 984 81 45

David Wästberg
arbetsgivarpolitik
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik