Skärgårdsredarna

Skärgårdstrafiken hotas av ännu en chockhöjning av tillsynsavgifterna

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 00:48 CEST

Branschorganisationen Skärgårdsredarna är starkt kritiska till den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget och menar att underlagen måste kvalitetssäkras.

- Som en faktor i kalkylen har man använt den s.k. normtiden 15 timmar vid certifiering av mindre passagerarfartyg. Det är oerhört sällan det tar så lång tid att besiktiga ett normalt skärgårdsfartyg och det gör att beräkningarna blir helt missvisande, säger Alf Norgren, VD för Skärgårdsredarna.

Skärgårdsredarna menar även att det är missvisande att benämna förslaget som fasta avgifter. Den fasta kostnaden gäller endast för besiktning och certifiering. Till detta kommer bristavsyning, vägningar och krängningar att debiteras som löpande kostnader. Även tillsyn av rederiets SMS ska debiteras som löpande kostnad.

Man ifrågasätter också om det är nödvändigt med så omfattande och frekvent tillsyn av certifierade fartyg i förhållande till andra trafikslag med tanke på den mycket låga olycksfrekvensen i branschen

Skärgårdsredarnas rekommendation är att återkalla förslaget och att utarbeta ett nytt förslag i samråd med branschen. Föreningen framför även i sitt remissvar att man snarast bör utreda riskbaserad tillsyn och omedelbart undersöka möjligheten att konkurrensutsätta tillsynsverksamheten även för passagerarfartyg.

- Våra medlemmar är helt utlämnade åt myndigheten. Vi ser inte någon orsak till att man inte ska kunna få använda de godkända klassningssällskapen för den här typen av tillsyn. Det får ju den större sjöfarten, menar Alf Norgren.

Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar cirka 120 medlemsrederier med tillsammans 350 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser.