Skärgårdsuppropet

Skärgårdsuppropet uppmanar Göteborgs Kommunstyrelse att fatta beslut för en offentlig hearing om tillståndsgivningen av stora försvarsövningar i Göteborgs södra skärgård

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 07:29 CET

Tillståndsprocessen för de utökade övningarna har präglats av oklarheter som påpekats av bland annat Göteborgs kommun, Naturvårdsverket, Skärgårdarnas Riksförbund och Skärgårdsuppropet. En offentlig hearing ger möjlighet för en genomlysning av beslutsprocessen och kvarstående frågetecken,
anser Skärgårdsuppropet.

Vid sitt senaste möte den 5e februari, fattade Göteborgs kommunstyrelse beslut om att bordlägga majoritetens förslag om en offentlig hearing kring beslutsprocessen för ”Göteborgs Skärgårdsskjutfält”.

Tillståndet för mycket omfattande försvarsövningar i Göteborgs södra skärgård fattades av
Miljöprövningsdelegationen i december 2010. Det har överklagats, behandlats av Mark- & Miljödomstolen och bereds nu av Miljödepartementet inför ett regeringsbeslut.

Beslutsprocessen rymmer en lång rad tveksamheter som påpekats i överklaganden från enskilda,
organisationer och Göteborgs Kommun.

Skärgårdsuppropet välkomnar en offentlig hearing där Göteborgs kommun, Försvaret, Havs- &
Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, boende, Skärgårdsuppropet och
andra intressen kan delta.

Några frågor av stort intresse för ett kommande beslut och för allmänheten är:

- Expropriationer av stora vattenområden och öar, och dess konsekvenser

- Redovisning av försvarets behov av att öva i en av Göteborgs stadsdelar, som södra skärgården

- Södra skärgårdens roll i Göteborgs kommuns och regionens utvecklingsplaner. Hur påverkas kommunens och regionens medborgares möjligheter till rekreation i området?

- Buller och dess påverkan av boendemiljön

- Skaderisker från kvarliggande, oexploderad ammunition

- Klarläggande av beslutsprocessen och dess brister

- Miljöbelastning av ökade utsläppsnivåer och dess effekter på tex fisk- och fågelbeståndet.
Vilken miljöstatus råder dag? Vad säger analysen av mätningar i andra liknande områden, tex Hanöbukten?

- Påverkan på näringslivet och dess förutsättningar

För mer information eller svar på frågor kontakta, besök vår hemsida www.skargardsuppropet.se

Eller kontakta:

Hugo Norell, 0737-535311  hugo.norell@hotmail.com
Klas Ålander, 0705-772499, klasalander@gmail.com

 

Skärgårdsuppropet är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för en omprövning av Miljöprövningsdelegationens beslut att ge Försvaret rätt att kraftigt öka militärövningarna i Göteborgs södra skärgård. Skärgårdsuppropet menas att det måste gå att finna en bättre balans mellan miljö, skärgårdsutveckling och Försvarets behov.