Stockholms stad

Skärholmsborna ska få säga sitt om byggplanerna

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:53 CEST

I torsdags beslutade stadsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett program för förtätning av Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg. Samtidigt fattades beslut om att undersöka möjligheten att flytta ridskolan. Enligt en lägesrapport till nämnden kommer beslut om naturreservatet att komma parallellt med programmet. Totalt omfattar programmet 3000 nya bostäder.

- Vi vill lyssna på alla som bor och verkar i Skärholmen. Det gör vi bäst genom att gå ut i ett stort programsamråd där det klart och tydligt framgår vilka områden som är möjliga att bebygga. Nu vill vi ha in konstruktiva synpunkter från er i Skärholmen, och inbjuder därmed till samråd kring framtidens bostäder i Skärholmen, säger Kersti Py Börjeson, stadsbyggnadsborgarråd (s).

- Det är oerhört angeläget att göra om Sätraskogen till naturreservat. Vi har aldrig pratat om något annat, säger Py Börjeson, stadsbyggnadsborgarråd (s).

Samtal har förts med miljöpartiet och vänsterpartiet i stadsbyggnadsnämnden om möjliga platser för byggnation i området.

- Vi har ett bra samtalsklimat i stadsbyggnadsnämnden men skillnaden i det här fallet är att vi vill ha en demokratisk process med de boende i området. Vi vill veta vad alla tycker innan vi fattar beslut, säger Py Börjeson (s).

- Det är en nödvändighet att skaffa fram bostäder i Stockholm. Vi har redan nu stor brist på bostäder och med framtidens prognoser måste vi ha beredskap för ytterligare 80 000 bostäder. Vi kan inte äventyra vår tillväxt, och därmed grunden för välfärdssamhället, med bristen på bostäder. Nu måste vi vara kreativa och tillsammans hitta platser för att lösa bostadsbristen, avslutar Py Börjeson, stadsbyggnadsborgarråd (s).

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076