Livsmedelsverket

Skärp den offentliga kontrollen av dricksvatten

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 11:22 CEST

 

De kommunala kontrollmyndigheterna ställer inte tillräckligt tydliga krav på landets dricksvattenanläggningar. Det visar Livsmedelsverkets sammanställning av kommunernas dricksvattenkontroll för 2008.
- Vi har i allmänhet ett bra dricksvatten i Sverige, men halterna av fluorid och bekämpningsmedel överstiger gränsvärdena på flera anläggningar. Det är inte acceptabelt, eftersom de nya gränsvärdena kom redan 2003, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

I december 2003 sänktes gränsvärdena i dricksvatten för fluorid och för bekämpningsmedel.
- Under en övergångsperiod kan det vara godtagbart med överskridanden under förutsättning att producenten under tiden arbetar med att lösa problemet, men nu har det gått mer än fem år sedan gränsvärdena infördes. Vi är förvånade att kontrollmyndigheterna inte ställer tydliga krav på att producenterna ska rätta till problemen, säger Torbjörn Lindberg.

Över gränsvärdena

2003 sänktes gränsvärdet för fluorid från 6,0 till 1,5 milligram/liter. Anledningen till skärpningen är att alla, inklusive småbarn, ska kunna dricka vattnet utan inskränkningar.
Under 2008 rapporterade kommunerna att 75 anläggningar hade fluoridhalter som översteg gränsvärdet.
Bekämpningsmedel ska inte förekomma alls i dricksvatten. Under 2008 hittades ändå bekämpningsmedel på 14 anläggningar. Överskridandena gäller främst små anläggningar.

Råd om kokning

Antalet tillfällen då rekommendationer om att koka dricksvattnet behövde ges, minskade från 60 tillfällen under 2007 till 39 under 2008. Men betydligt fler personer drabbades 2008 jämfört med 2007, eftersom flera av tillbuden gällde större anläggningar.
- Upprepade kokningsrekommendationer visar att råvattenskyddet eller processerna i vattenverket måste bli bättre, säger Torbjörn Lindberg.

Utbrott

Två dricksvattenburna utbrott rapporterades under året. I det ena fallet rörde det sig om ett ytvattenverk där ett försämrat råvatten drabbade 2 400 konsumenter.

Mindre tid och brist på personal

De som kontrollerar dricksvattenanläggningar är vanligen samma personal som kontrollerar restauranger och livsmedelsbutiker. I kommunernas redovisning för den kontrollen framgår att kommunerna saknar över hundra inspektörer. Samtidigt visar rapporten att kommunerna i genomsnitt lägger ner allt färre timmar per dricksvattenanläggning under de senaste åren.


Livsmedelsverket rapport 8, 2009: Dricksvattenkontrollen 2008 Livsmedelsverket kritiserar 17 kommuner för utebliven rapportering, 26 februari 2009


Tidigare pressmeddelande:


Ytterligare upplysningar:
Torbjörn Lindberg, statsinspektör: 018-17 57 38