Studieförbundet Vuxenskolan

Skärp dig Gunilla Carlsson

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:00 CET

-          Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) tänker tillsätta ett näringslivsråd för att reformera det svenska biståndet samtidigt som hon aktivt verkar för att skära ner insatserna som går via civilsamhällets organisationer. Detta nytänkande i svensk biståndspolitik bär en ”högerprägel” som på sikt kommer att vara förödande, säger Anders Gradin, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.

-          Biståndsministern väljer att nonchalera den förändringskraft som finns i civilsamhällets 100-tals organisationer med 10 000-tals aktiva medlemmar. Istället för att föra en seriös dialog med oss väljer hon att luta sig mot näringslivets toppar. Jag ifrågasätter inte att det finns kunskap att hämta också hos näringslivet men det jag reagerar mot är balansen i biståndsministerns och regeringens arbete, säger Anders Gradin.

-          Studieförbundet Vuxenskolan är en av 100-tals de organisationer som engagerat sig i arbetet med att sprida kunskap om demokrati, kooperation, entreprenörskap och eget företagande och därmed bidragit till att öka välståndet i tredje världen. Varför vill du inte lyssna på oss?, frågar Anders Gradin Gunilla Caralsson.

-          Det svenska biståndet måste reformeras och vi bidrar gärna till den förändringen. Tillsätt ett civilråd med representanter för de ideella organisationerna och studieförbunden då får du som biståndsminister inspel som kan bidra till detta. Civilsamhällets kunskap om vad som behöver förändras i biståndet kan definitivt mäta sig med näringslivstopparna, avslutar Anders Gradin.

För ytterligare kontakt

Anders Gradin, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, 0708- 55 30 70

Anders Öhberg, presschef på Studieförbundet Vuxenskolan, 070 – 626 38 88