Sveriges Kommuner och Landsting

Skärp lagstiftningen för hot och våld riktat mot förtroendevalda

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:46 CEST

Nyligen presenterades utredningen Säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.

Utredningen föreslår möjlighet till säkerhetskontroller vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting som har en allvarlig hotbild. Förslagen är mycket välkomna. Det är bra att man ska kunna höja säkerheten i våra högsta beslutande organ.

Men hoten och våldet mot förtroendevalda sträcker sig långt utanför fullmäktiges lokaler. Det sträcker sig till hemmet, till jobbet, till barnens skola. Det sträcker sig till affären där man handlar och den sträcker sig till promenader på sta'n. För att på allvar möta problemen med hot och våld mot politiker behövs därför också en skärpt lagstiftning.

I betänkandet "Jakten på makten" som kom 2006 efterlystes en straffskärpning när det gäller hot och våld mot förtroendevalda. Det är ett rimligt krav, som Sveriges Kommuner och Landsting helhjärtat ställer sig bakom.

Förbundet har också under en längre tid drivit denna fråga. Det är viktigt att vi skapar rimliga villkor för de personer som har att ta ansvar för vårt gemensamma bästa. Det är oacceptabelt att de riskerar att utsättas för trakasserier för att de utför sitt uppdrag.

Men trots att det är över två år sedan kommittén mot hot och våld mot förtroendevalda överlämnade sitt betänkande - och trots att det rådde stor politisk enighet bakom förslaget - har fortfarande inget hänt.

Sveriges Kommuner och Landsting har vid upprepade tillfällen uppvaktat regeringen i denna fråga. Men svaren låter vänta på sig. Förtroendevalda bör inte särbehandlas, menar regeringen, och slår därmed fast att politiker även i fortsättningen ska ha ett sämre rättsligt skydd än tjänstemän när det gäller övergrepp. Hot och våld mot tjänsteman är ju sedan länge ett etablerat begrepp inom rättsväsendet.

Istället har man hänvisat till just utredningen om Säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting och Stalkningsutredningen. Nu har vi facit. Nu har båda utredningarna presenterat sina förslag. Om förslagen går igenom kommer det bli möjligt att anordna säkerhetskontroller vid offentliga möten och en ny brottsrubricering införs - olaga förföljelse.

Det är bra. Men det räcker inte. Det politiska uppdraget måste ha en särställning i ett demokratiskt samhälle. Och vår ambition måste vara att garantera möjligheten för våra folkvalda att göra sitt jobb- utan att utsättas för trakasserier av olika slag.

När tingsrätten i Örebro nyligen dömde en man till fängelse efter att han hotat kommunalrådet, åtalades han för hot mot tjänsteman. Att tvingas falla tillbaka på lagen om hot och våld mot tjänsteman är inte optimalt. En rad av de trakasserier som politiker vanligtvis utsätts för, ryms inte inom denna lagstiftning. Dessutom missar vi därmed det viktiga signalvärde som en särskild straffskärpning för brott mot just förtroendevalda innebär.

Att våra folkvalda utsätts för hot och våld är en kränkning av demokratin och det öppna samhället. Därför måste vi göra allt som står i vår makt för att motarbeta alla sådana tendenser. Risken är annars att vi får färre förtroendevalda och färre folkvalda representanter som vågar fatta nödvändiga beslut av rädsla för repressalier.

För vem vill engagera sig politiskt och ta ett ansvar för våra gemensamma angelägenheter, om belöningen består av hot, trakasserier och misstro?

Anders Knape, ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting