Konsumentverket

Skärp reglerna vid pyramidförsäljning!

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2004 14:35 CEST

Det har blivit allt vanligare att människor dras in i nätverksförsäljning vid väckelseliknande värvningsmöten och under förespegling av goda inkomster. Nu kräver Konsumentverkets GD och Lotteriinspektionens GD ett starkare skydd för dem som lockas in i nätverken och förtydliganden om pyramidspelsbegreppet.

Vissa nätverksföretag har byggt upp sin försäljning på ett sätt som har stora likheter med förbjudna pyramidspel. Företagen dyker nu upp på allt fler områden, såsom telefoni och finansiella tjänster. De som utsätts för marknadsföringen och rekryteras som distributörer får sällan veta något om de ekonomiska riskerna och ges ingen klar bild av sina rättigheter och skyldigheter.

Den lagstiftning som finns idag är otillräcklig för att komma tillrätta med avarterna av pyramiduppbyggd försäljning, påpekar Konsumentverket och Lotteriinspektionen i en skrivelse till regeringen. Det finns en gråzon mellan seriös nätverksförsäljning och förbjudna pyramidspel, där tydliga regler saknas. Oseriösa aktörer utnyttjar detta på oerfarna människors bekostnad, och en översyn av reglerna är därför nödvändig.

De båda myndigheterna föreslår skärpning på en rad punkter: Ingen ska få avkrävas betalning för att få bli distributör, och ånger- och returrätt bör införas för den som blivit det. Inbjudningar till värvningsmöten måste vara skriftliga och ange syftet. Alla väsentliga fakta ska redovisas, som genomsnittlig inkomstnivå bland säljarna, inkomstspridningen, fakta om företaget och fakta om den produkt eller tjänst som ska säljas.

Det är också nödvändigt att utreda själva pyramidspelsbegreppet, vad som ska vara kriminaliserat och inte. En skärpning av reglerna bör innebära att ett antal arrangemang som existerar idag inte längre kan ses som seriösa och lagliga.Kontaktpersoner

Konsumentverket: Anna Montelius tel 08-429 06 23
och Hans-Olov Dahlén tel 08-429 06 53
Lotteriinspektionen: Gunilla Lindberg tel 0152–461 71