Kristdemokraterna, KD

Skärp straffen i kampen mot människohandeln

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:45 CEST

– Det krävs ett helhetsgrepp för att med kraft kunna bekämpas
människohandel för sexuella ändamål. Dels måste offren ges stöd och hjälp,
dels måste efterfrågan minska genom skärpt lagstiftning. Samtidigt måste
de kriminella ligorna bekämpas och lagföras.

Det säger Anneli Enochson och Tuve Skånberg, Kristdemokratiska
riksdagsledamöter, som på onsdagen presenterade en rapport om
människohandel och sexuell exploatering.

– I Europa faller över 500 000 personer varje år offer för människohandel.
Till Sverige transporteras årligen mellan 400 och 600 kvinnor, därutöver
ett okänt antal barn. Hittills gjorda lagändringar och polisiära insatser
har varit otillräckliga för att stoppa sexslavhandeln.

Nedan presenteras tio av de 16 förslagen:

· Fördubbla minimistraffet för människohandel för sexuella ändamål från
två till fyra års fängelse.
· Inför statlig förskottering av skadestånd till människor som fallit
offer för människohandel.
· Erbjud offer för människohandel uppehållstillstånd i Sverige.
· Ge offer för människohandel rätt till en stödperson.
· Lansera en hjälplinje med kunnig personal för människohandelns offer.
· Straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt
utnyttjande. I de fall sexköpet som rör en människa som fallit offer för
människohandel bör brottet likställas med våldtäkt (lägst två år fängelse,
högst sex år).
· Öka trycket inom EU för att straffbelägga köp av sexuella tjänster i
EU:s ramlagstiftning mot människohandel.
· För att komma åt människohandlare bör kravet på ”otillbörliga medel”
slopas även för vuxna över 18 år, eftersom människohandel annars kan
justeras till koppleri. Vidare skall det stå i lagtexten att ”samtycke
saknar relevans”.
· Ge tull och polis ökade befogenheter för spaning, ingripande, utredning
och straffåtgärder i kampen mot människohandel.
· Stärk Europol i kampen mot människohandel och satsa på polisiärt och
rättsligt samarbete mellan EU:s medlemsländer samt med EU:s grannländer.

För mer information:

Annelie Enochson
riksdagsledamot, kd
08-786 44 29
0706-550 650

Tuve Skånberg
riksdagsledamot, kd
08-786 43 58
070-671 53 92

Cecilia Erdalen
pressekreterare
076-527 25 75

www.kristdemokraterna.se