Sveriges Byggindustrier

Skärpt kontroll av ROT

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 10:19 CEST

Byggbranschen i Samverkan (BBIS) kan med glädje konstatera att Anders Borg nu lovar att skärpa kontrollen av utbetalningar inom systemet med ROT-avdrag.

Man kommer att tillsätta en arbetsgrupp och återkomma med en promemoria i höst. Byggbranschen har länge efterfrågat skärpta kontroller och lämnat förslag till Finansdepartementet kring hur detta kan ske.

- Vi är nu givetvis redo att tillskjuta resurser till arbetsgruppen, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, för Byggbranschen i Samverkan.


För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren, 0708-21 02 00

Nätverket Byggbranschen i samverkan: Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskin­entreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas riksförbund, Seko, Sveriges Byggindustrier, Elektrikerna och VVS-företagen, se byggbranschenisamverkan.se samt www.renbyggbransch.nu

Kontakt:

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org