Socialdepartementet

- Skärpt kontroll behövs! Berit Andnor om brottsligt fusk med föräldraförsäkringen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:01 CEST

Socialminister Berit Andnor reagerar starkt på den rapport från Riksförsäkringsverket, som visar att det är betydligt vanligare med fusk bland de som tar ut tillfällig föräldraförsäkring ofta. Många arbetar samtidigt som de får pengar från Försäkringskassan för vård av sjukt barn.

- Att begära och få föräldrapenning samtidigt som man arbetar är bedrägeri med de resurser som är till för alla de som faktiskt tvingas vara hemma för att vårda sjukt barn. Här försöker man uppenbarligen att dryga ut månadsinkomsten på ett sätt som är helt oacceptabelt ja, faktiskt brottsligt.

- Det är vi som värnar och tror på de gemensamma trygghetssystemen som blir mest upprörda över det fusk som förekommer. Det behövs skärpt kontroll för att komma till rätta med denna typ av fusk. Man måste i ökad utsträckning kunna kontrollera de som tar ut väldigt mycket.

- Jag kommer nu även att se till att vi utreder regelsystemet, så att man anmäler vård av sjukt barn direkt till arbetsgivaren istället för till Försäkringskassan. Sedan får arbetsgivaren kommunicera detta med Försäkringskassan. Då kommer man bort från problemet med folk som arbetar samtidigt som de får bidrag.

- Vad fuskarna gör, är att man misstänkliggör alla de som faktiskt behöver och använder den tillfälliga föräldraförsäkringen för det den är till för, nämligen att täcka upp ett inkomstbortfall om och när man måste vara hemma för att vårda sjukt barn. Det är ett system för att få arbets- och familjeliven att gå ihop. Fusk med detta stöd är en feg form av bedrägeri.


Kontakt:
Daniel Färm
Pressekreterare
08-405 52 25
070-650 12 09