Glesbygdsverket

Skärpt lagstiftning bra för glesbygd

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 10:59 CEST

Glesbygdsverket ställer sig bakom ett förslag från Jordbruksdepartementet om skärpning av bestämmelserna i jordförvärvslagen. Förslaget syftar till att komma åt så kallade skogsklippare.

- För bosättning och jobb i glesbygd är det bra att bestämmelserna om köp av jordbruksfastigheter skärps, säger Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin.

Enligt dagens bestämmelser räcker det för förvärvstillstånd att vara skriven i aktuell kommun ett halvår innan en markaffär genomförs. Nu föreslås att tiden förlängs till ett helt år. Folkbokföring på en ort under ett helt år har en rad verkningar bl.a. för skattskyldigheten. Det finns skäl att anta att en förlängd bosättningstid motverkar missbruk av bestämmelserna.

Skogsklippares förvärv har som regel inneburit att fastigheter avverkats utan att återväxtåtgärder därefter genomförts.

-De nya reglerna kommer förhoppningsvis att ge ett bättre markutnyttjande och medverka till ett långsiktigt uthålligt skogsbruk, vilket också har positiva effekter på miljön, säger Kerstin Wallin.


För ytterligare kommentarer:

Generaldirektör Kerstin Wallin, 070-319 72 70

Chefsjurist Mikael Lindau 070-624 82 57