Europaparlamentet

Skärpt övervakning i försäkringsbranschen

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 15:22 CEST

Parlamentet godkände idag överenskommelsen med rådet om ett nytt direktiv, det så kallade Solvens II-direktivet, för att reglera försäkringsbranschen. Syftet är att förbättra tillsynen och minska kostnaderna för bolagen.

Ledamöterna antog lagstiftningen med 593 röster för, 80 emot och 3 nedlagda. Den snabba behandlingen möjliggjordes genom en överenskommelse med rådet.

Både föredragande Peter SKINNER (PSE , UK) och kommissionär Charlie McCreevy framhöll att de regler som gäller idag är närmare 30 år gamla och behöver ersättas. Syftet med de nya reglerna är att bidra till stabilitet i försäkrings- och återförsäkringsbolag med hjälp av effektiva solvenskrav i relation till de risker som bolagen måsta hantera. Parlamentet har varit pådrivande när det gäller bland annat kapitalkrav, grupptillsyn och en klausul om att se över lagstiftningen. Tillsynsmyndigheten ska inte längre sätta kryss i formulär utan vara mer proaktiv när den granskar bolagens riskhantering.

Svenska inlägg i debatten

Folkpartisten Olle SCHMIDT (ALDE) välkomnade de tre direktiven om regler för finansmarknaden, däribland Solvens II-direktivet. "Vi behöver en större öppenhet och insyn på marknaden, större möjligheter att agera över gränserna och en förbättrad tillsyn" konstaterade Schmidt samtidigt som han varnade för att överreglera.

Junilistans Nils LUNDGREN (IND/DEM) ifrågasatte om lagförslagen erbjuder lösningar på finanskrisen. Lundgren framhöll den "ägarlösa kapitalismen" där "finansföretagen styrs av tjänstemän" och avsaknaden av incitament för att ändra ett system där banker är för stora för att gå i konkurs och värderingsinstitut inte vågar ifrågasätta soliditeten i kundföretagen.

Föredragande: Peter SKINNER (PSE, UK)
Betänkande: A6-0413/2008
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt och omröstning: 22.4.2009

Sammanträdeskalender för 2010Idag fastställde ledamöterna datum för sammanträden i Strasbourg och Bryssel under 2010. Möteskalendern finns tillgänglig via länken nedan. Längre sammanträden (fyra dagar) hålls i Strasbourg och kortare sammanträden (två dagar) hålls i Bryssel.Plenarsammanträde (4 dagar för sammanträdet i Strasbourg och 2 dagar för sammanträdet i BrysselOmröstning: 22.4.2009För mer information kontakta:


Anna Bäckman Marina Lähteenmaa


Pressekreterare Pressekreterare


Tel: +32 2 283 40 18 Tel: +46 8 562 444 61


Mobil: +32 498 98 34 38 Mobil: +46 70 998 96 41


annalinda.backman@europarl.europa.eu marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu