Vägverket

Skärpt trafikövervakning i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 15:13 CEST

En av länets mest olycksdrabbade vägar, väg 261 Brommaplan – Tappström kommer under de närmaste två veckorna att ha intensifierad trafikövervakning.

Under de senaste fem åren har 7 personer dödats och 14 personer skadats svårt på väg 261. Vägsträckan är en av vägarna där flest antal dödsfall och rapporterat svårt skadade personer har inträffat per kilometer. Detta förklaras till stor del av hög trafikintensitet och vägens utformning.

Övervakningen kommer att inriktas mot bland annat höga hastigheter, droger och alkohol, felaktiga beteenden som t ex korta avstånd mellan fordon, otillåtet utnyttjande av kollektivkörfält och farliga omkörningar.

Övervakningen sker av polisen med både civila och polismålade fordon.

Trafikanterna får genom skyltar uppsatta av Vägverket och Stockholms kommun information om den intensifierade trafikövervakningen.

Mer information
Kontaktperson på Polismyndigheten i Stockholms län, Trafikavdelningen: poliskommissarie Rune Pelli, telefon: 08-401 77 11.

Kontaktperson på Vägverket Region Stockholm, Avdelning Väg Norr, projektledare Dick Gahnberg, telefon 08-757 68 05 eller 070-317 68 05.

Region Stockholm