Miljöstyrningsrådet

Skärpta energikrav för vitvaror

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 11:33 CET

Miljöstyrningsrådet har skärpt miljökraven som kan användas vid upphandling av vitvaror. Den offentliga sektorn handlar upp stora volymer vitvaror till de bostäder som förvaltas av de allmännyttiga bostadsföretagen.

Upphandlingskriterierna för hushållsvitvaror handlar främst om hur man ställer krav för att upphandla marknadens mest energieffektiva maskiner.

”Marknaden är framåt och lagkraven genom EU:s ekodesignförordningar höjer ribban.  Det finns idag god tillgång på vitvaror i de högre energiklasserna”, säger Ylva Svedenmark, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Kraven på vitvarornas energiklassning har uppdaterats som ett resultat av en marknadsanalys samt skärpta lagkrav för bland annat tvättmaskiner och diskmaskiner, där energiklass A+ nu är lagkrav. Andra förändringar är att kravnivåerna för vattenanvändning för diskmaskiner har skärpts samt att ett krav på varmluftsfunktion för ugnar har tillkommit.

Avstämning har även skett i Miljöstyrningsrådets expertgrupp för vitvaror, med representanter från upphandlande organisationer, Energimyndigheten, flertalet leverantörer samt branschföreningen.

Kraven för vitvaror finns tillgängliga i Miljöstyrningsrådets kriteriebibliotek och kan även hämtas hem genom MSR-wizard. Till kraven hör även förslag på verifikat. Miljöstyrningsrådets miljökriterier som kan användas vid upphandling tas fram på tre olika nivåer på uppdrag av regeringen.

För mer information, kontakta någon av oss på Miljöstyrningsrådet: Ylva Svedenmark, projektledare vitvaror, ylva@msr.se, tfn 08-8557 633 31, Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandlingsverksamheten, peter@msr.se, tfn 08-700 6693 eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig, susanne@msr.se, tfn 070 896 8881.

Läs mer om Miljöstyrningsrådets krav för vitvaror

http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Bygg-och-fastighet/Vitvaror/

Läs mer om processen att ta fram Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier

http://www.msr.se/sv/Om-oss/Kriterier/


Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®-systemet).