Miljöstyrningsrådet

Skärpta energikrav på belysningsprodukter

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 10:38 CET

Miljöstyrningsrådet har, i samband med skärpta lagkrav och utökad energimärkning för belysningsprodukter, gjort en ny marknadsöversikt och vässat kraven på ljuskällors energiprestanda.

Uppdateringen har gjorts i dialog med belysningsbranschen och med hjälp av experter från upphandlande organisationer, bland annat SISAB, Trafikverket och Trafikkontoret i Göteborg.

Drivande ekodesignkrav har gjort att ljuskällors energieffektivitet snabbt blivit bättre de senaste åren. Därför har Miljöstyrningsrådet återigen uppdaterat kraven, säger Ylva Svedenmark, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

EU:s ekodesignförordningar för belysningsprodukter fasar successivt ut de mest ineffektiva ljuskällorna på marknaden. Ljuskällorna klassas sedan, i enlighet med Energimärkningsförordningen, i energiklasserna A++ (bäst) till och med E.

"Genom energimärkningen kan producenten på ett tydligt och likvärdigt sätt kommunicera en produkts energiprestanda. Det är enkelt att jämföra energiklasser i en upphandling. Energiklasserna är även drivande krav jämfört med lagkrav. Miljöstyrningsrådets uppdaterade kriterier för inom- och utomhusbelysning innefattar de mest energieffektiva ljuskällorna som finns tillgängliga på marknaden", säger Ylva Svedenmark.

Genom att upphandla de mest energieffektiva ljuskällorna på marknaden kan lokalernas energianvändning minska och ekonomiska inbesparingar göras.

De tidigare avancerade tilldelningskriterierna på halogen-, metallhalogen och högtrycksnatriumlampor har tagits bort och inkluderats i kravet "Ljuskällors energieffektivitet".

Kraven för inomhus- respektive utomhusbelysning finns tillgängliga i Miljöstyrningsrådets kriteriebibliotek och kan även hämtas hem genom MSR-wizard. Till kraven hör även förslag på verifikat.

Miljöstyrningsrådets miljökriterier, som kan användas vid upphandling, tas fram på tre olika nivåer (basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå) på uppdrag av regeringen. 

För mer information, kontakta någon av oss på Miljöstyrningsrådet: Ylva Svedenmark, projektledare belysning, ylva@msr.se, tfn 08-8557 633 31, Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandlingsverksamheten, peter@msr.se, tfn 08-700 6693 eller Hanna S Backman, kommunikatör, hanna@msr.se, tfn 08-5010 5555.


Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®-systemet).