Linköpings kommun

Skärpta krav på ekologisk mat i skolan - rätt pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 14:02 CET

Jakob Björneke (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Karin Granbom Ellison (L) ordförande i bildningsnämnden informerade om två nämndövergripande ärenden vid en presskonferens på onsdagen: bland annat skärpta krav på ekologisk mat i skolan.

Här kommer det rätta pressmeddelandet i sin helhet:

Den nya kravspecifikationen för måltidsservice inom kommunens utbildningsverksamhet innehåller högre krav på ekologisk och närproducerad mat. Kravet på andelen ekologisk mat i skolan höjs med 50 procent.

– Barn och unga i förskolan och skolan ska erbjudas både välsmakande och näringsriktig mat. Nu höjer vi ambitionerna för skolmaten, inte minst genom en rejäl skärpning av andelen ekologisk mat. Att vi har skolmat av hög kvalitet är en förutsättning för att eleverna ska må bra och kunna koncentrera sig och prestera i skolan, säger Jakob Björneke, kommunalråd (S) och ordförande barn- och ungdomsnämnden.

– I Linköping serveras 24 000 skolmåltider varje dag. Både för att eleverna ska uppleva skolmåltiden som en positiv stund och ge dem ork för hela dagen och för att kommunen ska ligga i framkant när det gäller miljöpåverkan och medvetenhet i valen av livsmedel är det positivt att vi nu kan gå fram med mer ambitiösa krav på skolmaten, säger Karin Granbom Ellison (L), kommunalråd och ordförande i bildningsnämnden.


Utöver att andelen ekologiska livsmedel framöver ska utgöra minst 30 procent av den totala livsmedelskostnaden ska också andelen närodlade livsmedel öka. Särskilt fokus läggs också vid förekomsten av olika typer av palmolja, som ska redovisas och följas upp.


Likaså ska uppföljning halvårsvis ske av vilka e-ämnen som finns i maten. Det tidigare förbudet mot att servera vegankost i skolan tas bort i den nya kravspecifikationen. Vegankost kommer att hanteras på samma sätt som övrig specialkost.

De båda nämnderna behandlar kravspecifikationen vid sina respektive sammanträden.

För ytterligare information kontakta barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S), 070-243 81 45 eller bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), 072-582 81 74.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.