Riksdagen

Skärpta krav på närradiotillstånd ska stoppa bulvaner

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 21:28 CEST

Företag ska inte kunna sända närradio med hjälp av bulvaner. Kraven på tillstånd skärps så att ideella föreningar som sänder närradion måste ha anknytning till sändningsområdet. Konstitutionsutskottet ställde sig på torsdagen bakom regeringens förslag.

Närradion finns för att ge ideella föreningar med lokal anknytning möjlighet att sända radio. På så sätt ska den lokala demokratin gynnas. Kommersiella intressen, till exempel företag, är uteslutna.

Men det har visat sig att företag använder sig av föreningar som bulvaner för att sända närradio. Konstitutionsutskottet anser att det icke-kommersiella syftet med närradion måste bli tydligare och stödjer därför regeringens förslag om skärpta krav på lokal anknytning.

Närradio får också sändas av andra än ideella föreningar. Det handlar om församlingar inom Svenska kyrkan, studentkårer vid universitet och högskolor samt närradioföreningar. De ha en tydligare lokal anknytning och omfattas därför inte av de skärpta kraven för sändningstillstånd.

Moderaterna vill ha auktioner
Närradiotillstånd fördelas i dag av Radio- och TV-verket. Moderaterna tycker att medierna ska stå fria och oberoende gentemot staten. Sändningstillstånden för närradio borde fördelas genom auktioner. Partiet reserverar sig därför mot utskottsmajoritetens förslag på skärpta tillståndskrav.

För mer information: Ring Margareta Landerholm, föredragande i konstitutionsutskottet, på telefonnummer 08-786 44 15.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 10 november.

Dokument: Regeringens proposition 2003/04:182 och konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU4.

Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000