Naturskyddsföreningen

Skärpta miljökrav på persontransporter

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 08:58 CEST

Nu lanseras de nya kraven för persontransporter märkta med Bra Miljöval. Det innebär bland annat att licenstagarna kommer att behöva se över all energi som används under transporten. Naturskyddsföreningen inrättar också en fond för att stimulera till åtgärder som gör resorna mer miljöanpassade: till exempel underlätta för resenären att kombinera tågresan med cykel.

Nu höjer Naturskyddsföreningen kraven för persontransporter som är märkta med Bra Miljöval. I de nya kriterierna ställs krav på energieffektivitet för all energi som används i transporten.

-Det är viktigt att hushålla med all slags energi, både förnybar och icke förnybara, därför ställer vi nu tydligare krav på energieffektivitet oavsett vilken energikälla som används, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Det innebär att de krav transporterna måste uppfylla för att få märkas med Bra Miljöval nu omfattar utsläpp av koldioxidekvivalenter för hela livscykeln. Dessutom skärps kraven för miljöfarliga utsläpp. Licenstagaren måste även ha en ökad kännedom om drivmedlens ursprung och spårbarhet. Ofta är kunskapen om vilket ursprung och miljöprestanda som olika bränslen har dålig. Därför är det viktigt att licenstagarna börjar ställa frågor och krav till sina leverantörer och därmed jobba mer aktivt för att höja kunskapen på området.

I ett försök att ytterligare påverka människors resemönster och minska miljöpåverkan från personresor så inrättar Naturskyddsföreningen en fond som alla licenstagare måste avsätta pengar till. Syftet är att stimulera till åtgärder som till exempel gör resan mer energieffektiv, underlättar en kombination av olika transportslag eller helt minskar behovet av att resa.

-Fonden ska stimulera till resmönster som på sikt ytterligare minskar persontransporters påverkan på miljön . Till exempel ser vi framför oss att det ska bli lättare för resenärer att kombinera cykel med tåg eller buss, säger Agneta Carlsson, handläggare för Bra Miljöval persontransporter.

Andra krav som Licenstagarna också måste se över är möjligheterna till ett större ekologiskt sortiment, tvätt och underhåll av fordonen eller möjligheten att källsortera ombord.


För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
Agneta Carlsson, handläggare Naturskyddsföreningen Bra Miljöval transporter, 070-921 97 22
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28