Finansdepartementet

Skärpta regler för skatteförmån av lånedator

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:54 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen om en proposition med förslag till skärpning av reglerna om skattefrihet för lånedatorer. Förslaget innebär att den som ha en lånedator via sin arbetsgivare inte får byta ut denna förmån mot kontant ersättning med mer än 10 000 kronor. Anställda som har godkänt att deras lön sänks genom ett s.k. bruttolöneavdrag kan alltså göra en sådan lönesänkning med upp till 10 000 kronor under ett år utan skattekonsekvenser.Görs bruttolöneavdrag med ett högre belopp är inte förmånen skattefri. Syftet med reglerna är att begränsa möjligheterna att använda mycket dyrbara datorutrustningar som skattefria lånedatorer. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004. De ska dock inte tillämpas i de fall datorutrustningen levererats till den anställde före utgången av juni månad 2004 och det har sin grund i ett avtal som träffats mellan den anställde och arbetsgivaren före den 1 januari 2004.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070-657 08 95

Åsa Jakobsson
Pol. sakkunnig
08- 405 29 23
070- 553 45 10

Marie Rosvall
Kammarrättsass.
08-405 15 45