Crimax

Skärpta regler för snabblån och smålån

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 12:54 CEST

Den 1 juli 2014 gäller nya regler för verksamheter som bedriver utlåning av små korta lån och som saknar tillstånd hos finansinspektion(FI) att bedriva ett kreditmarknadsbolag eller en bank. Till denna kategori tillhör de allra flesta företag som erbjuder så kallade smålån och snabblån.

Idag är kraven för denna typen av företag att de endast skall vara registrerade hos FI som en finansiell institution. Tillsynen över kreditgivarna har hittills endast inkluderat konsumentverkets tillsyn över hur väl konsumentkreditlagen tillämpas. De nya reglerna kommer kräva att berörda företagen måste ansöka och få ett tillstånd beviljat av FI för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Ansökan innebär bland annat en prövning av ägarnas lämplighet, företagets kapital och riskhantering.

FI kommer också ha löpande tillsyn och rätten att göra oanmälda besök för att kontrollera att företagen uppfyller de ställda regler som finns för kreditprövning och ansvarsfull långivning.

Mer information om regler för företag som erbjuder snabblån och smålån hittar du här:

http://snabblånet.se/Snabblanregler.do

Mer information om kreditprövning hittar du här:

http://snabblånet.se/nekadlan.do


snabblånet.se jämför små lån och krediter på internet. Jämförelsen är inriktad på mindre lån med snabba handläggningstider. Snabblånet.se listar endast seriösa långivare som är registrerade hos finansinspektionen och ingen långivare har förtur i jämförelsen.