Justitiedepartementet

Skärpta regler för vapen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 15:12 CEST

Kontrollen av vapen måste skärpas och antalet vapen i omlopp måste begränsas. Justitiedepartementet presenterar en rad åtgärder för att förhindra att legala vapen hamnar på den illegala marknaden. Förslaget skickas idag ut på remiss.

Åtgärdspaketet innehåller bland annat regler om skärpt kontroll av vapenhandlare och att staten ska få en exklusiv rätt att skrota vapen. Vidare ska Polisen få utökade möjligheter att leta efter vapen i fordon, i brottsförebyggande syfte. Detta för att komma åt att kriminella personer kan förvara ett vapen i sin bil och sedan lätt hämta det om bråk uppstår. För att öka kontrollen i samband med prövning av vapenärenden föreslås också att polisen ska kunna få uppgifter från socialtjänsten, kriminalvården och hälso- och sjukvården i större utsträckning än idag. Liksom att alla läkare ska omfattas av skyldigheten att anmäla om någon person är olämplig att inneha vapen.

Vi vill förhindra att vapen hamnar i orätta händer. Genom förslagen kan vi komma åt många av de legala vapen som dyker upp på den illegala marknaden, säger justitieminister Thomas Bodström.


Kontakt
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17