Svenska Bussbranschens Riksförbund

Skärpta rekommendationer kring alkohol i bussbranschen

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:40 CEST

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, skärper sina rekommendationer till medlemsföretagen kring alkohol och yrkesmässig körning. De nya rekommendationerna innebär bland annat att från och med 11 timmar före ett arbetspass får en förares alkoholhalt aldrig överstiga 0,2 promille.

– Vi har sedan 2003 nolltolerans vad det gäller alkohol- och drogpåverkade förare, men nu går vi som första branschorganisation inom vägtransportområdet ett steg längre och skärper våra rekommendationer ytterligare. Bakgrunden till skärpningarna är att det under de senaste åren inträffat ett antal incidenter med påverkade förare, vilket är helt oacceptabelt, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör på BR.

Som ett led i det löpande trafiksäkerhetsarbetet har BRs styrelse beslutat om nya rekommendationer kring alkohol till de cirka 400 medlemsföretagen. BR förordar nu att en förares alkoholhalt aldrig får överstiga 0,2 promille under en 11-timmarsperiod före ett arbetspass. Denna gräns är satt för att föraren ska få nödvändig tid för kvalitativ sömn och återhämtning.

Rekommendationerna innebär också att medlemsföretagen ska ha ett alkohol- och droghanteringsprogram som bland annat definierar vad som är faktisk arbetstid och vad som är tid före arbete. Programmet ska även omfatta hur ofta mätningar ska ske och med vilka metoder, till exempel utandningstest eller alkolås. I det sammanhanget riktar BR också skärpt uppmärksamhet kring trötthetsfaktorerna.

– Alkohol- och drogprogram bör inarbetas i företagets systematiska arbetsmiljöarbete liksom övrigt arbete som berör trafiksäkerhet, poängterar Jan-Erik Kjellberg.

Som ett led i arbetet med att förebygga alkoholrelaterade trafikolyckor har BR också engagerat sig i IQs pågående kampanj för att införa alkolås på landets alla skolskjutsar. Läs mer på www.iq.se.

Läs mer om BRs trafiksäkerhetsarbete på www.bussbranschen.se.


För mer information kontakta:
Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör BR, på telefon 08-462 06 50 eller 070-359 05 26
Tommie Vesterlund, trafiksäkerhetsansvarig på BR, på telefon 08-442 72 77 eller 070-648 29 29


Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för bussföretag och bussresearrangörer. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 10 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se