Radio- och TV-verket

Skärpta tillståndskrav för närradion

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2003 08:39 CEST

Skärpta tillståndskrav för närradion är ett av de lagförslag som Radio- och TVverket för fram i rapporten Närradion i förändring. Ett reklamförbud anser verket vara en alltför ingripande åtgärd med hänsyn till närradions ekonomi
och kommersialiseringens nuvarande omfattning.
Radio- och TV-verket överlämnar idag rapporten Närradion i förändring till regeringen.

I rapporten konstaterar verket att kommersialiseringen inte är så omfattande, men den förekommer. Ett reklamförbud är dock en alltför ingripande åtgärd. Däremot föreslår verket att kravet på lokal förankring för bl.a. radioföreningar ska skärpas. Utökade informations- och rådgivningsinsatser är ett annat förslag som verket presenterar i rapporten. Exempelvis bör verkets informationsmaterial översättas till andra språk.

”Verkets förslag om en skärpning av kraven på de ideella föreningar som kan få tillstånd att sända närradio har lagts fram för att stoppa en fortsatt kommersialisering. Det är inte alltför ingripande, såsom ett reklamförbud, varför seriösa föreningar inte kommer att påverkas negativt. Förslaget står väl i överensstämmelse med närradions ursprungliga syfte att vara en ortsbunden föreningsradio med utrymme för olika åsikter och intressen. Det är min förhoppning att förslaget kan bidra till att närradion blir mer vital samt får en allt större betydelse för yttrandefrihet och mångfald, föreningsliv och integration”, säger generaldirektör Björn Rosén.

Björn Rosén tillägger: ”Det är positivt att verket under utredningsarbetet har fått in så många intressanta och givande synpunkter genom verkets webbplats, skrivelser, telefonsamtal och runda bordssamtal. De inkommande synpunkterna har verket noga beaktat i rapporten”.

Verkets förslag kommer nu beredas inom regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Bakgrund
Radio- och TV-verket fick i regleringsbrevet för år 2003 i uppdrag att göra en uppföljning av den tidigare rapporten Närradion igår, idag och imorgon. Verket skulle senast den 15 april 2003 göra en analys av möjliga åtgärder för att motverka kommersialiseringen. Verket skulle även föreslå de lagförslag som verket förordade.

Beställning av rapporten
Närradiorapporten kan laddas ner från Radio- och TV-verkets webbplats www.rtvv.se eller beställas kostnadsfritt från verket. Vid beställning av fler än tre exemplar tillkommer dock en kostnad på 25 kr per exemplar plus porto.

För mer information, kan ni kontakta:
Generaldirektör Björn Rosén
08-606 90 90, 070-471 17 14 bjorn.rosen@rtvv.se
Verksjurist Eva Bengtsson
08-606 90 92, 070-321 50 67 eva.bengtsson@rtvv.se
Verksjurist Malin Wallin
08-606 90 93, 070- 208 91 66 malin.wallin@rtvv.se